БФА: новата цена за достъп е против закона, време е за обжалване

В разрез със закона е новата „цена за достъп“, наложена от ДКЕВР само на производителите на слънчева и вятърна енергия, обяви Българската фотоволтаична асоциация.

unlawful_SXC_HU

Становището на БФА е, че Решение № Ц-6/13.03.2014 противоречи на българското и европейското законодателство, има съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. В допълнение на това за пореден път поставя в условия на неравно третиране всички производители от ФтЕЦ и ВтЕЦ спрямо всички останали. Гореизложеното дава пълни основания на производителите да обжалват решението в 14-дневен срок от публикуването му пред ВАС.

В разрез със закона е и второто решение на ДКЕВР – за компенсаторния механизъм за ВЕИ производителите, които не са обжалвали решението от септември 2012 за цената за достъп – такса, кяото ВАС отмени като противозаконна.

Становището на БФА е, че Решение № КМ-1/13.03.2014 противоречи на материалния и процесуалния закон. Правен интерес от обжалване имат производители, които не са оспорили пред ВАС решение Ц-33/14.09.2012, както и производители, за които няма влезли в сила отменителни решения на ВАС към 13.03.2014г.

Ветроенергийнта ни асоциация БГВЕА засега не е оповестила позицията си по новата такса.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван




*