Подписваме споразумение с Грузия за обмен на опит в опазванет на природата

Министър Искра Михайлова ще подпише Споразумение за сътрудничество в областта на опазването на околната среда с министъра на околната среда и опазването на природните ресурси на Грузия. Михайлова ще бъде на посещение в Грузия на 19 март 2014 г., по покана на министъра на околната среда и опазването на природните ресурси на Грузия, Хатуна Гогаладзе.

В рамките на посещението се предвижда двустранна среща с министър Гогаладзе, по време на която ще бъде подписано Споразумение между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и опазването на природните ресурси на Грузия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда.

iskra_mihaylova

Споразумението предвижда обмен на опит и информация в областите – мониторинг на замърсяването и състояние на околната среда, управление на отпадъците, опазване на биологичното разнообразие, управление на защитени територии и развитие на екотуризъм, сътрудничество по въпроси, свързани с евроинтеграцията и с опазването на Черно море.

Предвид географското разположение на България и Грузия в Черноморския регион, членството на двете страни в Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, Споразумението ще спомогне за задълбочаването на двустранното сътрудничество в областта на околната среда и идентифицирането на потенциални регионални съвместни инициативи.

Сътрудничеството ще се осъществява чрез проучване на възможности за изпълнение на съвместни проекти и програми, обмен на информация в областта на екологичното законодателство, стандарти и планове, провеждане на съвместни срещи и консултации на експертно равнище, обмен на научна и техническа информация.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*