Нова геотермална технология проивежда повече електричество, използвайки CO2

Снимка: Energy Pathways

Геотермална технология, използваща флуиден CO2 за събиране на топлина от земните недра, можеда постигне двоен положителе ефект, като едновременно секвестира вредния парников газ, съхранява топлинна енергия за използване в моментите на слаби ветрове и слънце, и черпи енергия от дълбоките слоеве на Земята.

Добрата новиназа технологията,която може да революционализира геотерманлата енергия, развълнува силно Американския геофизически съюз. Тя е наречена “CO2 струйна геотермална енергия“, или накратко CPG.

Снимка: Energy Pathways
Снимка: Energy Pathways

Ползите от CPG включват:

  • Секвестиране на CO2;
  • Превръщане на геотермалната енергия в достъпна алтернатива на географски места, където не е икономически обосновано да се работи по този природен източник на топлинна енергия за генериране на електричество;
  • Съхраняване на енергия от соларни и вятърни ферми.

CPG може да произведе два пъти повече енергия от геотермалната енергия, която традиционните подходи могат да добият. С това тя предлага важен нов източник на възобновяемеа енергия, същевременно допринасяйки за намаляването на емисиите на CO2, които иначе отиват в атмосферата в резултат на горенето на изкопаеми горива.

Втечненият въглероден двуокис се улавя още при източника на емисиите – енергийните мощности, базирани на горенето на изкопаеми горвиа.  За по-ефективно съхранение CO2 се компресира във вид на течност, която може да бъде изпомпвана дълбоко под земята.

Вместо да се съхранява там, обаче, течността се вкарва в нещо, което учените описват като „нещо средмо между обикновен геотермален кладенец и Големия адронен колайдер“. Течният CO2 влиза в хоризонтални кладенци, разположеи във вид на концентрични кръгове дълбоко под земята.

Въглеродният двуокис преминава през порестите скали по-бързо от водата, но – което  е по-важно – се разширява по-силно и по-бързо от водата под въздействие на топлината. Това налягане се използва. Вкараният под земята CO2 се разширява толкова, че самото му налягане е достатъчно да го изкара обратно на повърхността – ефект, наричан термо-сифон. Тоз термо-сифон премахва необходимостта от помпи за изпомпване на флуида на повърхността, което допълнително намалява разходите, свързани с добиване на геотермлана енергия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*