България с колеблива позиция по етикирането на произхода на месото

България заема доста предпазлива, дори колелблива позиция по въпроса за засължителното етикиране на произхода на месо, което е съставка на други храни.

Очаква се на 24 март Европейската комисия да представи пред Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство  своя доклад относно задължителното посочване на държавата на произход или мястото на произход за месо, използвано като съставка.

SONY DSC

Когато похапваме салата с риба тон, трябва да сме наясно, че това е един от щшестте най-застрашени вида в света. Обитава северната част на Атлантическия океан. Това е една от най-бързите риби в морето, с репутация на страхотен боец, която я прави особено интересна за риболовците. Рибата тон е обект на прекомерен риболов през последните години и повечето експерти по морските екосистеми са съгласни, че без бърза намеса тази риба – която расте бавно и бавно достига полова зрялост – много скоро ще изчезне напълно. Международното регулиране на улова обаче е трудно, тъй като рибата мигрира на хиляди километри из океана. Поради това всички досегашни усилия по контрол на улова й не са постигнали никакъв успех.

„България приветства инициативата на ЕК да се направи оценка на отношението на потребителите към задължителното етикетиране на произхода за месо, използвано като съставка, да се проучи доколко такова етикетиране е осъществимо и да се анализират разходите и ползите от въвеждането на такива мерки, включително правното въздействие върху вътрешния пазар и въздействието върху международната търговия.“

Етикирането на произхода за месо, използвано като съставка, е от изключително значение за сигурността и безопасността на потребителите, които в момента няма как да знаят откъде и по какъв начин е добито месото в храната им. От гледна точка на екологията етикирането е важно с цел предотвратяване на незаконния лов и риболов, опазването на застрашени видове и застрашаването на други такива.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*