Интерактивна уеб-карта разкрива екологичните конфликти по света (и в България)

Oнлайн карта на екологичните конфликти по света разкрива къде какви нередности се случват по отношение на опазването на околната среда, грижите за дивия живот и опазването на общественото здраве. Глобалният атлас на екологичните несправедливости е част от проекта EJOLT – инициатива за екологична справедливост, отговорност и търговия, в който участва и България, представена от Екологично сдружение „За Земята“.

ejatlas

Картата е интерактивна интернет платформа на английски език, която дава информация за около 1000 екологични конфликта в цял свят. Позволява търсене и филтриране на събитията според типа им (ядрена опасност, замърсяване а въздуха, лошо управление на отпадъците и т.н.). С цветни индикатори са отбелязани точните места и видовете нередности, които се случват. С едно натискане на мишката всеки може да види картина на състоянието на световната атомна енергетика, проблемите с отпадъци или конфликтите, свързани с водните ресурси. Много подробна информация е натрупана ктъм всяка от отбелязаните точки – отговорни институции, предприети мерки за справяне и др.

За територията на България са отбелязани 17 конфликтни екологични зони, като основните проблеми са свързани с добивната промишленост (включително златодобива и старите уранови мини), сметища и инсинератори и големи инфраструктурни проекти като ски-зоната Банско в Пирин.

Атласът е продукт на проекта EJOLT, финансиран от Европейския съюз. Над 100 души от 23 университета и неправителствени организации работещи по темата за екологична справедливост в 18 страни, част от които е и екологично сдружение За Земята, както и десетки независими сътрудници от целия свят, допринесоха активно за създаването на този огромен и ценен ресурс. Проектът се координира от професор Жoан Мартинез-Алиер и неговия екип от екологични икономисти от Университета в Барселона (ICTA-UAB).

“Атласът илюстрира как екологичните конфликти се увеличават по света, водени от нуждата за повече ресурси предназначени предимно за богатата прослойка на обществото, и средната класа, “ казва Мартинез-Алиер. “Най-силно засегнатите са бедните, маргинализираните и традиционните общности. Te обикновено нямат политическо влияние да си осигурят един здравословен живот в екологично чиста среда.”

Над 2000 различни корпорации и финансови институции са причинители на тези екологични конфликти. Това включва много корпоративни и държавни структури от развитите страни, но се увеличава и процентът на новоразвиващите се икономики.

Докато картата подчертава доста смущаващи тенденции, като например факта, че корпорациите остават безнаказани за своите екологични престъпления и, че 80% от описаните случаи водят до загуба на поминък на местните общности, тя е също и вдъхновяваща. Измежду историите за опустошена околна среда и политически репресии на активисти, могат да бъдат намерени и много случаи на победа на екологичната справедливост. Има множество случаи на спечелени съдебни дела, спряни проекти, а понякога общите ресурси са възстановени. В 17% от случаите описани на картата екологичната справедливост възтържествува.

Атласът ще направи по-лесно намирането на информация, ще свърже групи, работещи по едни и същи въпроси и ще увеличи информацията за съществуващите екологични конфликти. Той може да бъде използван за учебни дейности и лобиране. Целта е да се достигне до много нови граждански организации и академици със специализации по темите, свързани с екологичните конфликти и справедливост, и да ги покани да допринесат към увеличаващата се база със знания.

Важна особеност на проекта и Атласа е,че местните активни движения за екологична справедливост са ключови за осъществяване на трансформация и преминаване към по-справедливи, равнопоставени и по-малко увреждащи форми на консумация и производство.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*