Делът на енергията от ВЕЦ остава около 16% до 2035 г.

Днес е световният ден на водата – едно напомняне, че макар тя да е навсякъде по повърхността на планетата ни, много хора заспиват жадни всяка вечер, много хора по света нямат с какво да се измият дни наред, а натравянето на реките може да съсипе цели региони.

water_01_SXC_HU

Хидроенергетиката

Хидроенергетиката е най-големият възобновяем източник за производство на електроенергия в света. Нейният дял в общото производство на електроенергия се очаква да остане около 16% докъм 2035 г. За сравнение, най-голям дял от електричеството на света се добива от въглища – 40,6%. Други 22,2% се произвеждат от природен газ. Атомните електроцентрали допринасят с малко над 12%. Останалите възобновяеми технологии – вятърна енергия, фотоволтаика, биомаса, концентрирана слънчева енергия – генерират по по-малко от 2%, а някои дори по-малко и от процент.

Водната енергия и употребата на вода

Повечето от водата, използвана за производство на водна енергия се връща в реката, въпреки че известна част се изпарява. ВЕЦ-овете има големи влияния върху движението и качеството на водните потоци.

Промишлена употреба на вода

Приблизително 75% от индустриалната употреба на вода е пряко свързана с производството на електроенергия.

water_02_SXC_HU

Финансиране за водата

Само в развиващите се страни всяка година са нужни 103 милиарда долара годишно за финансиране на съоръжения за вода, канализация и пречистване на отпадъчни води към 2015 година.

Енергия за вода

Електрическата енергия е свързана с два компонента на водоснабдяването: помпени и пречиствателни станции (преди и след употребата на водата).

Воден транспорт

Водният превоз е един от най-енергийно ефективните начини за придвижване. Теглещите баржи са повече от три пъти по-енергийно ефективни от пътни камиони и 40% по-ефективни от железопътния превоз.

Биогаз от канализацията

В Стокхолм обществените автобуси, камионите за събиране на отпадъци и такситата се движат с необичайно гориво – биогаз, произведен от пречиствателните станции за отпадъчни води.

Достъпът до вода и канализация

През 2011 г. 768 милиона души по света не имали възможност да използват подобрен източник на питейна вода. 2.5 милиарда души не могат да използват канализация.

Достъп до електричество

Повече от 1,3 милиарда души все още нямат достъп до електричество. Около 2,6 млрд. използват твърди горива (предимно биомаса) за готвене.

Днес е световният ден на водата – едно напомняне, че макар тя да е навсякъде по повърхността на планетата ни, много хора заспиват жадни всяка вечер, много хора по света нямат с какво да се измият дни наред, а натравянето на реките може да съсипе цели региони.

 

 

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*