С бързи темпове към затлъстяване: липса на физическа активност цари в ЕС

59% от гражданите на ЕС рядко или никога не правят упражнения или практикуват спорт, според резултатите от най-новото проучване „Евробарометър“ за спорта и физическата активност. 41% правят това веднъж седмично. С подобни резултати европейсците бързо могат да „догонят“ американците, станали вече пословични с проблемите със затлъстяването дори сред деца. Дали ще допуснем това да се случи?

Хората в Северна Европа са по-активни физически от тези в Южна и Източна Европа. 70% от анкетираните в Швеция твърдят, че правят упражнения или спортуват поне веднъж седмично, следват Дания (68%) и Финландия (66%), както и Нидерландия (58%) и Люксембург (54%). На противоположния полюс е България, където 78% никога не правят това, следвана от Малта (75%), Португалия (64%), Румъния (60%) и Италия (60%).

sports_SXC_HU

Коментирайки резултатите, комисарят по въпросите на спорта Андрула Василиу заяви: „Резултатите от проучването „Евробарометър“ потвърждават необходимостта от мерки за насърчаване на повече хора да спортуват и да бъдат физически активни в ежедневието си. Това е изключително важно не само от гледна точка на здравето, благосъстоянието и интеграцията на хората, но и заради значителните икономически разходи, дължащи се на липсата на физическа активност. Комисията е поела ангажимент да подкрепи усилията на страните членки за насърчаване на обществеността към по-голяма активност. Ще изпълним приетите наскоро препоръки на Съвета относно укрепващата здравето физическа активност и ще работим по плановете за Европейска седмица на спорта. По новата програма „Еразъм+“ също ще бъде предоставено — за пръв път — финансиране за международни инициативи за насърчаване на спорта и физическата активност“.

Проучването показва, че особено местните власти могат да направят повече за насърчаване на физическата активност на гражданите. Въпреки че 74% от отговорилите смятат, че местните спортни клубове и други организации осигуряват достатъчно възможности за това, според 39% местните власти не правят достатъчно.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*