До 7 еко-проекта за биоразнообразие и биоземеделие ще финансира Мтел еко грант 2014

До седем проекта ще финансира Мтел еко грант 2014, съобщи компанията днес. Те ще са насочени към опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове, както и към насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие.

От днес до 22 април тече набирането на проекти. Като част от усилията за опазване на природата ще се работи възможно най-„безхартиено“, затова предложения ще се приемат само онлайн.

Ново за грантовата програма е засилването на образователния и информационен компонент. Най-високо оценени ще бъдат проектите, които предвиждат да работят отблизо с различни групи хора и да въздействат на поведението им. Конкурсът е отворен и за идеи, които насърчават взаимодействието между професионалните природазащитници и училища, детски градини, читалища.

mtel-eco-grant-2014-anons

Два специални проекта ще бъдат включени в програмата тази година. „Зелени идеи на колела” ще търси творчески идеи за национален проект, който рекламира ценностите на опазването на природата. Другият специален проект ще бъде свързан с включването на каузи за опазване на природата в традиционните доброволчески активности на служителите в Мтел.

Общият бюджет на „Мтел еко грант“ и през тази година е в размер на 50 000 лева. Максималната стойност на отпуснатите средства за един проект е до 15 000 лева. В зависимост от стойността на различните предложени проекти от компанията се надяват да финансират пет, щест или дори седем проекта.

По програмата на Мтел могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и определени за извършване на дейност в обществена полза. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ също могат да подават кандидатури. Всяка организация има право да кандидатства само с един проект.

Критериите за оценка на кандидатстващите проекти са качество и бюджет на проекта, резултати и ефект, и капацитет на организацията. Оценката ще се направи на три етапа. На първия етап кандидатстващите проекти ще бъдат разгледани от програмния екип на Фондация „Помощ на благотворителността в България”, която подпомага Мтел за осъществяването на грантовата програма. ФПББ ще провери спазването на основните изисквания. Проектите, преминали към втория етап, ще бъдат подробно оценени и класирани според колективно достигнати препоръки за решения. В рамките на третия етап Комисия за разпределяне на средствата с участието на представители на неправителствени организации, медии и общественици ще вземе окончателно решение.

Формулярите и описание на необходимите документи за кандидатстване по програма „Мтел еко грант” могат да бъдат свалени от сайта на телекома и от тук. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 22 април само онлайн на konkurs@bcaf.org.

Тази година журито, което ще избере проектите за финансиране е в състав:

 •         Милен Атанасов, журналист в БНТ
 •         Петър Стоянов, заместник-ректор на „Лесотехнически университет“
 •         Евгения Друмева, главен редактор на Нетинфо
 •         Константин Вълков, програмен директор „Дарик радио”
 •         Светлана Джамджиева, главен редактор на Клуб Z
 •         Събина Панайотова, блогър
 •         Стефан Аврамов, еколог от Българска фондация биоразнообразие
 •         Елица Баракова, директор на фондация „Помощ за благотворителността в България“
 •         Христо Даскалов, директор Управление на доставките, логистика и операции в Мтел

6 коментара

 1. хубаво е, че са включили още две инициативи. освен че са нови,са и значими.

 2. браво за усърдието и старанието тези проекти да се развиват така добре.

 3. Много позитивен ход подхванаха Мтел в последните години, тази инициатива дори се превърна в традиция, което си е похвално.

 4. прави впечатление, че се добавят инови инициативи, това наистина говори,че се мисли перспективно.

 5. похвално е, ча тази инициатива се подържа активно. специалните проекти наистина заслужават внимание.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*