Групово сертифициране за производителите на био-продукти?

Групово сертифициране на био-производителите, намаляване на административните разходи за земеделските стопани и повишаване на прозрачността са част от основните стъпки за облекчаване на производителите на органични продукти, заложени в нов проект на Европейската комисия. Накратко, целта е да е по-лесно за земеделските стопани да станат „био“ прозиводители. Друга важна част от регламента е международния аспект на търговията с биологични продукти.

organic-vegetables

Споделените от потребителите и производителите притеснения са залегнали в основата на това ново предложение, чиято цел е да се отстранят недостатъците в действащата система. През последните десет години пазарът на ЕС за биологични продукти е нараснал четирикратно, което налага съответното актуализиране и приспособяване на правилата, така че секторът да може да продължи да се развива и да се справя с предизвикателствата в бъдеще.

Предложението има три основни цели:

  1. да се запази доверието на потребителите,
  2. да се запази доверието на производителите
  3. да се улеснят земеделските стопани, когато решат да започнат да произвеждат биологични продукти.

Стремежът е биологичното земеделие да не се отдалечава от принципите и целите си, така че да бъдат посрещнати нуждите на обществеността по отношение на опазването на околната среда и качеството. Конкретните предложения на Комисията са следните:

  • да се укрепят и хармонизират правилата както в Европейския съюз, така и по отношение на внасяните продукти, като се премахнат редица от съществуващите изключения по отношение на производството и контрола;
  • да се укрепи контролът, като той се базира на принципа за оценка на риска;
  • да се улесни преминаването на малките земеделски стопани към биологично производство, като се въведе възможността за включването им в система за групово сертифициране;
  • да се обърне по-задълбочено внимание на международния аспект на търговията с биологични продукти, като се добавят нови разпоредби за износа; и не на последно място
  • да се опрости законодателството, за да се намалят административните разходи за земеделските стопани и да се повиши прозрачността.

За да помогне на земеделските стопани, производителите и търговците на дребно на биологични продукти да се приспособят към предложените промени в политиката в тази област и да се изправят пред бъдещите предизвикателства, Комисията също така одобри план за действие за бъдещето на биологичното производство в Европа. В плана се предвижда земеделските стопани да бъдат по-добре информирани за развитието на селските райони и за инициативите по селскостопанската политика на ЕС, с които се насърчава биологичното земеделие; да се укрепи връзката между проектите на ЕС в областта на научноизследователската дейност и иновациите, от една страна, и биологичното производство, от друга, и да се насърчи предлагането на биологични храни — например в училищата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*