42% от битовите отпадъци в ЕС се рециклират или компостират

В 28-те страни членки на ЕС са генерирани средно по 492 килограма битови отпадъци на човек през 2012 г. Тези битови отпадъци са третирани по различни начини: 34% чрез депониране, 24% са изгорени, 27% са били рециклирани и 15% – компостирани. За ЕС е налице значително увеличение на дела на битовите отпадъци, които  се рециклират или компостират: от 18% през 1995 г. до 42% през 2012 година.

Количеството на генерираните битови отпадъци варира значително в отделните държави-членки. Дания с нейните 668 кг на човек се отличава с най-висок дял а отпадъците, генерирани през 2012 г. Следват я Кипър, Люксембург и Германия с по-малки количества, но все над 600 килограма на човек.

1109269_70239839

Малта, Ирландия, Австрия, Холандия, Франция, Италия, Финландия и Гърция са със стойности между 500 и 600 кг.

Обединеното кралство, Литва, Испания, Швеция, България, Белгия, Португалия и Унгария са със стойности между 400 и 500 кг.

Тази информация бе публикувана от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Естония с най-малко отпадъци

Естония е страната с най-малко килограми отпадъци на глава от населението: 220 кг. на година. Около 250 кг. на година генерират жителите на Полша. 254 кг. на човек е отчела Сърбия. С по по-малко от 400 кг на човек са били отпадъците, регистрирани в Хърватия, Румъния, Словения, Словакия, Чешката република, Латвия.

Рециклиране и компостиране

Средно 42% от битовите отадъци се рециклират или компостират в страните от ЕС. Най-висок е този дял в Германия, Австрия и Белгия, където над половината от боклуците биват оползотворявани. Белгия рециклира 36% от боклука и компостира 21%. Ермания рециклира 47% от отпадъците и компостира 18%. В Австрия пропорцията е обратна – рециклират се 28%, а се компостират повече – 34%.

Рециклирането и компостиранеро са основната част от видовете третиране на отпадъци и в Холандия (общо 50%), Люксембург (47%), Обединеното кралство (46%), Ирландия (45%) и Франция (39%).

Според данните за България, у нас се рециклират 24%, а се компостират 3%.

Депониране

Най-високите дялове на депониране на битови отпадъци са били регистрирани в Румъния (99 % от всички отпадъци), Малта (87%), Хърватия (85%), Латвия (84% ) и Гърция (82%). Отличниците са Германия и Швейцария с нулев процент на депонирането.

Най-много битови отпадъци се изгарят в Дания и Швеция (по 52%), Нидерландия (49%), Белгия (42%), Люксембург (36%), Германия и Австрия (и в двете по 35%) , Финландия (34%) и Франция (33%).

1 коментар

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*