Нови 56 малки защитени територии ще опазват редки и уникални видове у нас

Пиринско лале - един от видовете, обект на опазване чрез проекта

Нови 56 малки защитени зони са обособени по проект за опазване на редки и застрашени от изчезване растения от българската флора. Това са микро-територии, където се срещат малък брой екземпляри от рядък вид.

Общата им площ е 1001 хектара. Падат се средно по 18 хектара на една защитена местност. Повечето от тези микрорезервати са с площ до 20 ХА.

Мерките са част от проекта „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове растения в България по модела на растителните микрорезервати”, който се реализира от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и МОСВ. Въпросните микро-резервати най-често представляват малка територия, където има 1-2 броя от рядко срещано дърво или пък десетина броя от животно, което не се среща никъде другаде вече.

Сред защитените в тези зони видове са такива като  Българска гърлица, Муховидна пчелица Осилест здравец, Български сърпец, Триразделнолистен ериолобус, Жлезист лопен, Вебиев див бадем и др.

Общо 47 биологични вида са защитени в тези микро-местности. От тях 39 попадат в категорията на критично застрашените видове, 6 са в категория „застрашени“, а два са категоризирани като „уязвими“. От БАН разкриха, че 6 видовете, които са обект на опазване в тези зони, са разпространени само в България – световната им популация се намира само на българска земя. Други девет вида пък са само балкански. Един от защитените видове е „терциерен“, т.е. преживял е от ерата на терциера досега – „жив фосил“, доказателство за развитието на местната флора.

Пиринско лале - един от видовете, обект на опазване чрез проекта
Пиринско лале – един от видовете, обект на опазване чрез проекта

В рамките на проекта са изготвени общо 62 предложения за малки защитени зони. Това включва както дефиниране на територията и вида, който е обект на опазване, така и планове за мониторинг, защита и евентуално размножаване на съответния вид. Все още има няколко предложения, които не са обособени като малки защитени зони заради процедурни трудности. Най-често става дума за територии, които попадат в зоната на частна собственост. Тъй като проектът не предвижда процедури по отчуждаване или по регулиране на дейностите в тези терени, то обособяването им като микрорезервати се бави.

Изготвените планове и препоръки дават информация не само за видовете и тяхното текущо състояние, но и за мерките, които е желателно да се предприемат, за това кои организации и как могат да поемат грижата за зоните и видовете в тях.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*