ЕК одобри държавна помощ в размер на 44 млн. евро за френска фирма за биопластмаси

Целта на проекта е да разработи растителни пластмаси и био-бои, като се използва процедура, която замества петролните продукти с такива, базирани на нишесте
Целта на проекта е да разработи растителни пластмаси и био-бои, като се използва процедура, която замества петролните продукти с такива, базирани на нишесте
Целта на проекта е да разработи растителни пластмаси и био-бои, като се използва процедура, която замества петролните продукти с такива, базирани на нишесте

Европейската комисия определи като законна държавната помощ, предоставена от Франция на публично-частното партньорство IFMAS за разработването на пластмаси на растителна основа и бои на биологична основа. Финансовата помощ е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи, е заключението на ЕК. Комисията смята, че проектът ще спомогне за постигането на целите на ЕС в областта на науката и околната среда, без да се нарушава конкуренцията на европейския вътрешен пазар.

„Предвидените от този амбициозен проект планове ще направят възможно да се замени с растителни продукти, по-специално пластмаси и бои, сега използваните вещества на база на въглеводороди, което води до намаляване на CO2 емисиите. Публичното финансиране ще спомогне за изпълнението на проекта, чиито научно и екологично въздействия са безспорни“, коментира Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията, отговарящ за политиката по конкуренцията.

През 2013 г. Франция нотифицира плановете си за предоставяне на 43 650 000 евро безвъзмездна помощ чрез капиталова инжекция в SAS IFMAS – новостартирала фирма, отговаряща за управлението на публично-частното партньорство IFMAS IEED (Institut d’Excellence en Еnergies Dеcarbonеes – Институт за високи постижения в областта на нисковъглеродните енергийни източници). Целта на този проект е да разработи растителни пластмаси и био-бои, като се използва процедура, която замества петролните продукти с такива, базирани на нишесте. Тази процедура ще позволи значително намаляване (30-50%) на емисиите на парникови газове.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*