Само ВЕИ ще захранват бъдещите мобилни мрежи

Снимка: disagateway, CC-1.0

Телекомуникациите консумират огромни количества енергия. Това е тяхната малка мтъсна тайна – цели електроцентрали работят за захранването на мобилните мрежи. Разположените в отдалечени места клетки имат до себе си гигантски резервоари с дизелово гориво.

Ала ново изследване показва, че е възможно да се изградят сложни мрежи, които работят с възобновяеми или други местни източници на енергия, без да е необходимо да се включват в електрическата мрежа или да им се доставя дизелово гориво.

Снимка: disagateway, CC-1.0
Снимка: disagateway, CC-1.0

Така наречените малки клетки – считани за бъдещето на мобилните комуникации –  ще си осигуряват сами голяма част от капацитета за  захранване. Тези малки клетки могат да бъдат свързвани към малки вятърни турбини или слънчеви панели и батерии, или да включват дори собствени вградени източници на енергия и батерии. Драмата е, че колебанията на електрическата енергия, произвеждана при всяка клетка, може да направи мрежите по-малко надеждни.

За да се справи с този проблем – и за да се предотврати необходимостта мобилните мрежи да използват „мръсно“ резервно захранване – изследователи в Университета на Южна Калифорния и представители на Samsung разработват модел, който отчита колко бързо всяка малка клетка събира и съхранява енергия (включително с оценки за местното слънцегреене и поривите на вятъра). Моделът също така взема предвид количеството енергия, която всяка клетка използва, когато е активна. В уравнението е включено и очакваното търсене на потребителите. Изследователите са установили, че тези мрежи могат да работят отлично само с няколко допълнителни по-малки клетки, които биха били необходими, за да компенсират клетки, които се изтощят.

Моделът вече е възприет и публикуван в бюлетина за безжични комуникации на IEEE. Той все още е теоретичен и изисква практическа демонстрация, но работата по него е „много важна“, казва Джеф Рийд, директор на безжичния изследователски център във Virginia Tech. „Една от главните пречки за въвеждането на модерни комуникации в развиващите се страни е намирането на стабилен източник на енергия. Моделът показа теоретично механизма, който позволява възобновяемата енергия да захранва самостоятелно мрежата.“

Според някои оценки, далекосъобщителните услуги са отговори за 1 на сто от въглеродните емисии в света. Има изследвания, които  прогнозират, че консумацията на енергия, свързана с телекомуникациите, ще се утрои през следващите няколко години. При някои пазари разходите, свързани с електроенергията, съставляват половината от разходите на един оператор за поддържане на мобилната мрежа.

Някои мобилни мрежи по света вече се захранват изцяло от възобновяеми енергийни източници и батерии чрез нискоенергийни базови станции. Целта на учените е да развият този модел и да направят така, че захранването с екологична енергия да може да гарантира работата на комуникациите и през нощта, и при наличие на няколко поредни дни на бури и облаци, и при продължително безветрие.

Идеята навярно ще набере скорост, тъй като все повече видове малки базови станции, наречени пико клетки и фемто клетки, се разполагат физически по-близо до потребителите и имат нужда само от няколко вата мощност, за да работят. При това положение технологиите за възобновяема енергия могат лесно да станат основен източник на енергия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*