Ограничаването на ВЕИ мощностите продължава, изнервя сектора

С настъпването на приятните пролетни дни „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) започна всеки ден да разпорежда ограничаване на максималната работна мощност за производители на електрическа енергия от ВЕИ. На 30 март 2014г между 10:00 и 17:00 часа ограничението бе за 60% за всички производители, присъединени към преносната и разпределителните мрежи. Ограничение с 60% имаше и на 29.03.2014г от 9:00 до 16:00 часа. Днес, в последния ден на март, отново има ограничение на ВЕИ производството с 60%.

restricted

За ограниченията алармира и БФА, която оцени наложените рестрикции като „поредно незаконно и дискриминационно ограничаване на работата на ФтЕЦ, което не се налага от невъзможността за поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система (ЕЕС)“.

Съгласно българското законодателство и Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент „диспечирането на ВЕИ централите е приоритетно”. Ограниченията на ВЕИ централите са в пряко противоречие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия, Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на Директива 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО.

Асоциацията напомня, че заедно с противоконституционната 20% такса върху приходите на производителите от ФтЕЦ и ВяЕЦ, цената за достъп от 2,45 лв./МВтч без ДДС и започналото ограничаване с 60% на работата на ВЕИ централите през месец март, практически се декапитализират едни производители в енергетиката. Часовете, в които се налагат ограничения между 10:00-17:00 часа през деня, практически са изцяло във времето, когато работят соларните централи, а именно през деня, когато има слънце. Това се случва с мерки и действия на държавни органи и дружества с принципал Министъра на икономиката и енергетиката.

БФА е поискала информация от ЕСО относно причините за налаганите ограничения и проверка от ДКЕВР на действията на независимия системен оператор. До днес, не сме получили информация от ЕСО кои други производители са ограничавани, кои точно централи работят в дните и часовете, когато са ограничавани ВЕИ, защо съобщението за ограничаване се съобщава в часа, когато вече трябва производителите да са изпълнили разпореждането.

БФА апелира правителството и законодателите от Народно събрание за прекратяване на незаконните и дискриминационни действия спрямо сектора, и за спешни проверки върху дейността на отговорните страни.

В специализираната група за ВЕИ във Facebook се коментира, че мерките имат за цел да подпомогнат ядрено-въглищното лоби. „На въглищарите и „мирните“ атомджии много им „пари под краката“ през последните две-три години и се чудят с какви ченгеджийски номера да тормозят ВЕИ сектора…“, гласи един от коментарите по повод поредното ограничение. Паралелно с това там се развихри спор относно легалността на ограниченията. Според някои ВЕИ производители, действието по ограничаване на мощностите е напълно законно, тъй като отговорността на ЕСО е да следи в реално време и да управлява електроенергийната система. Други категорично не са съгласни с това и настояват за приоритет.

1 коментар

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*