ЕК съди Гърция заради строежи в защитена зона от Натура 2000

Снимка: Brian Gratwicke, CC-2.0

Докато у нас продължава да тече, малко или много, общественият дебат относно съдбата на Карадере и градежите там, Европейската комисия прати Гърция на съд заради липса на адекватна защита на емблематичен животински вид – застрашените морски костенурки. Делото се отнася до дейностите в залива Кипарисия в западната част на Пелопонес, един от най-важните за гнездене плажове за „caretta caretta“ – големите морски костенурки в Средиземно море. Мястото е защитена зона по силата на законодателството на ЕС.

Снимка: Brian Gratwicke, CC-2.0
Морска костенурка – Caretta caretta. Снимка: Brian Gratwicke, CC-2.0

Голям брой проекти и обекти на строителни дейности са били толерирани и са получили разрешения, въпреки че се намират в този район. Наред с тях са регистрирани редица събития, имащи значително отрицателно въздействие върху застрашените костенурки. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Комисията прати случая в Съда на Европейскиата общност.

Съгласно европейското законодателство държавите-членки имат задължението да създадат и въведат ефективна система на строга защита за застрашени видове като морските костенурки „caretta caretta“ – вид, който е под заплаха в целия свят. Тези мерки задължават държавите-членки да гарантират, че видовете няма да бъдат смущавани по време на размножителния период, както и че ще се ограничава всякаква дейност, която би могла да доведе до влошаване на местата за размножаване на животните. Заливът Кипарисия е защитена зона от Натура 2000. Целта на законодателството на Натура 2000 е да осигури дългосрочно благосъстояние за най-застрашените видове в Европа и техните местообитания.

Комисията вече изрази безпокойството си в писмо с официално предупреждение до гръцкото правителство през октомври 2011 г.  След това ЕК изпрати своето „мотивирано становище“ година по-късно. Гърция призна необходимостта от мерки и програма за действие, но почти две години след изготвянето на програмата напредък няма. Вместо това комисията е установила, че работата по мащабни строителни проекти в зоната продължават и че местообитанията на костенурките, защитени съгласно законодателството на ЕС, намаляват. Тъй като гнездовият сезон за 2014 е на път да започне, Комисията взе решение да изпрати Гърция в Съда на Европейската общност.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*