Предоставят се концесии за добив на подземни богатства в находищата „Белинда“ и „Чаирите“

Министерският съвет прие решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства (строителни материали андезитобазалти) от находище „Белинда“ (участък „Изток“) в община Момчилград, област Кърджали. Концесията се предоставя за срок 35 години на „ЕВРОСТРОЙ – 2004″ ООД, гр. Кърджали.

andesite

Министерският съвет прие и решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства (строителни материали пясъци), представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Чаирите“ (участъци „Северен“ и „Южен“), разположено в землището на с. Китка, община Аврен, област Варна. Концесията се предоставя за срок 30 години на „ЛОНГОЗ 04″ ООД, гр. Варна. Концесионерът трябва да прави дължимото концесионно плащане в определените с решението на Министерския съвет срокове. Той също трябва да представи на концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства, за осъществяване на свързаните с концесията дейности, годишни работни проекти, както и проект за рекултивация на концесионната площ.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*