За екологично и социално „безотговорния“ бизнес няма да има пазар

Очаква се т.нар. екологично  „безотговорни” компании, които не инвестират в устойчивото развитие, не ангажират веригата си на доставки и не са отговорни към обществото, да загубят шансове за пазарно развитие в рамките на настоящото десетилетие. Изводите са от обобщен анализ на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на база данни от цял свят.

„Безотговорният” бизнес не само ще бъде притиснат от законовата рамка в Европа и в по-голяма част от света, но ще бъде санкциониран и от потребителите, и от инвестиционната общност.

corporate

Тенденциите в тази посока ще бъдат представени на международния форум, на който България е домакин. Според тях 86% от потребителите в света смятат, че компаниите трябва да отделят еднакво внимание и на обществените, и на бизнес интересите си. 67% от потребителите предпочитат да пазаруват от компании, които споделят техните ценности. 8 от 10 потребители в Мексико и Китай очакват от компаниите да даряват част от приходите си за някаква кауза.

Паричните потоци също вече потичат в посока отговорното правене на бизнес и инвестиционната общност започва да „санкционира” т.нар. „безотговорни” играчи. Пазарът на отговорното финансиране в Европа нараства с около 1 трилион в периода 2009 – 2011 г. и надхвърля общо 6 трилиона евро. Само в Америка т.нар. „отговорно инвестиране” се очаква да достигне $ 1 трилион през 2020 година, а приходите от него се очаква да надхвърлят $ 667 милиарда.

Как компаниите как да работят отговорно и кои са успешните бизнес решения в Югоизточна Европа ще обсъдят бизнес делегати и делегати на Глобалната мрежа на ООН от САЩ, Гърция, Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Турция. Българската мрежа ще бъде домакин на III-тия Форум на локалните мрежи на ГД от Югоизточна Европа, който ще се проведе на 7 април 2014 г. в сградата на Представителството на Европейската комисия в София.

На форума ще бъде представена новата европейска политика за КСО (2014-2017) и ролята на бизнеса в създаването и прилагането на новаторски решения за справяне с актуални обществени и екологични проблеми. Инициативата цели да насърчи споделянето на добри КСО практики през границите на Европа, да покаже българския принос в утвърждаване на Принципите на ГД на ООН и да популяризира ролята, която бизнесът има в обществото.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*