Обявена е нова защитена местност „Немска жълтуга” в област Пазарджик

Със заповед на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова е обявена нова защитена местност „Немска жълтуга”, намираща се в землището на град Батак, област Пазарджик, с площ 16,718 дка.

Целта е опазване на растителния вид Немска жълтуга (Genista germanica) и неговото местообитание.

Genista-germanica-flowers
Немска жълтуга, снимка: Sten Porse, CC-SA-3.0

Предложението за новата защитена местност е в рамките на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове растенията в България по модела на растителните микрорезервати”,  изпълняван от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН в сътрудничество с МОСВ, финансиран по LIFE+.

Genista-germanica-habitus
Немска жълтуга, снимка: Sten Porse, CC-SA-3.0

РИОСВ–Пазарджик ще предприеме необходимите действия за отразяване на защитената местност в кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик. Защитената местност ще бъде вписана в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите.

„Немска жълтуга” (Genista germanica) е вписан в Червената книга на България и е защитен от Закона за биологичното разнообразие той е един от най-редките видове в българската флора, с природозащитен статус „критично застрашен вид”.  Отнася се към сем. Бобови. Общото му разпространение в Европа е от Югозападна Франция до Централна Русия и от Швеция до Централна Италия, а в България – между язовир Тошков чарк и язовир Широка поляна, община Батак , област Пазарджик.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*