Биологичното фермерство в Европа ще стане 100% органично

Снимка: ADD, CC-1.0

Европейската комисия предложи да се преустроят всички общоевропейски регулации за подобряване на перспективите пред разрастващия се сектор на биологичното земеделие и животновъдство. Комисията твърди, че нейният план ще стимулира научните изследвания в областта на биологичното  фермерство – от борбата с вредителите и болестите до техники за органично производство на семена и съвместно съществуване на биологичното земеделие с не-органичното селско стопанство.

Снимка: ADD, CC-1.0
Щастлива крава – елемент от органичното животновъдство, който често предизвиква смях, но всъщност е много показателен за биологичното селско стопанство и за морала на обществото като цяло. Снимка: ADD, CC-1.0

Реформата ще помогне на фермерите да „настигнат“ бързо нарастващото потребителско търсене на биологични храни, каза Дачиан Чолош, еврокомисар по селското стопанство, по време на представянето на плана. Пазарът на ЕС за биологични продукти се е увеличил четирикратно през последното десетилетие, достигайки обем от 20,9 млрд. евро през 2012 г. За същия период земята, използвана за органични земеделски дейности, се е удвоила.

Предложението на Комисията включва проекти на нормативни актове за хармонизиране и затягане на правилата из целия ЕС, както и необвързващ план за действие, в който са изброени политически намерения и практически стъпки за подготовка за преминаване към обновения регулаторен режим. Комисията ще организира конференция за определяне на научноизследователски и иновационни приоритети за производителите на органични храни. Нейните резултати ще бъдат използвани за определяне на теми за научни изследвания в рамките на програмата Horizon 2020 – програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания за следващите 7 години.

В момента на занимаващите се с органично фермерство стопани е позволено да хранят животните си 5% конвенционален фураж или да използват не-органични семена при определени условия. В новия регламент обаче те ще бъдат задължеи да станат 100% органични стопанства. Комисията се надява , че това задължение ще стимулира научните изследвания и иновациите в областта на предлагането на протеинови  храни и микроелементи за животни, както и техники за рамножаване на органични семена, които в момента са в оскъдни количества.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*