Стартира изграждането на Регионална система за управление на отпадъци в регион Хасково

Днес бе направена първа копка за стартиране строителството на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Хасково. Проектът е на обща стойност 29,3 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Бенефициент е община Хасково с партньори общините Димитровград и Минерални бани.

garbage-

По проект е предвидено изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците и производство на RDF-гориво от отпадъци с капацитет 42 тона годишно, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, както и на Пречиствателна станция за отпадъчни води. Очакваното количество на третираните оптпадъци е 44 341 тона годишно. Реализацията на проектното предложение ще позволи закриването и рекултивацията на старите сметища, което ще допринесе за подобряване качеството на околната среда и жизнения стандарт  на населението в региона.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*