Полското правителство одобри законопроекта за енергията от възобновяеми източници

Снимка: tassilo111, CC-1.0

Полското правителство одобри дългоочаквания проект на закон за възобновяемите енертгийни източници, предвиждащ нови дългосрочни субсидии за възобновяема енергия. Целта на норматива е да се намалят разходите за потребителите и да се помогне на страната да разчита по-малко на въглища, за да дде своя прино в борбата на ЕС за опазване на климата.

Според проектозакона, който изисква окончателно одобрение от парламента и президента, предприемачи и собственици на нови възобновяеми инсталации могат да продават енергията си на търгове при фиксирана цена, която ще бъде гарантирана за 15 години, независимо от пазарните цени. Текстът също така предвижда таван за субсидията.

Снимка: tassilo111, CC-1.0
Снимка: tassilo111, CC-1.0

Законът ще позволи на производителите на възобновяема енергия, които вече  действат, да запазят сегашните си субсидии или да изберат да се присъединят към търговете.

Полша работила в продължение на почти две години по този нов закон за енергията от възобновяеми източници, който би трябвало да помогне за посрещане на зелените цели на Европейския съюз в областта на енергетиката. Друга цел на текста е да запази разходите на потребителите относително ниски.

Полша генерира около 90% от електроенергията си от въглища и трябва да се увеличи енергията от възобновяеми източници до най-малко 15 процента в общия енергиен микс до 2020 г., за да отговори на правилата на ЕС за въглеродните емисии.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*