Започва обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност

Министерството на икономиката и енергетиката започна обществено обсъждане на проект на Закон за енергийната ефективност. Той e разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.

EE-01

Със законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г.

Въвежда се задължение във всички отоплявани и/или охлаждани сгради, държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3% от общата им разгъната застроена площ.

Регламентира се изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години.

В проекта на ЗЕЕ се регламентира разработването и приемането на Закон за камарата на консултантите по енергийна ефективност.

Създава се правно основание Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ да се управлява и от външен „управител на фонда“.

Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗЕ), с цел гарантиране на ефективни и адекватни мерки за защита на правата на потребителите на енергийни услуги.

Проект на Закон за енергийната ефективност

Мотиви към проекта на Закон

Оценка на въздействие на Закона

Предложения по проекта на Закон се приемат в нормативно определения (14-дневен) срок, т.е. до 24 април.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*