Различията между страните в ЕС подкопават ефективната борба с нелегалния трафик на диви животни

Snimk

След покана от страна на Европейската комисия вчера 170 експерти започнаха среща в Брюксел, за да обсъдят как ЕС може да бори по-ефективно с трафика на диви животни.

Конференцията отбеляза края на обществена консултация по проблема с трафика на диви животни, която започна на 7 февруари. Причината е нарастването на този трафик в световен мащаб през последните години, достигайки ниво, което заплашва оцеляването на някои застрашени видове и подкопава доброто управление и устойчивото развитие. В днешно време търговията с диви животни е елемент на добре организирана престъпност и доходен бизнес.

Snimk
Снимка: dpatdfci, CC-1.0

„Трафикът на диви животни може да бъде много печеливш бизнес, когато рисковете за откриване и санкции са слаби – по-слби, отколкото тези при търговията с наркотици. Затова трябва да засилим усилията си за борба срещу тази екологична престъпност“, бе посланието на комисаря на ЕС по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом, предадено от еко-комисаря Янез Поточник.

Участниците в конференцията, която продължава и днес със специални семинари, идват от 26 държави-членки, както и от страни „източници“ и „пазари“ за нелегалния трафик от Африка, Азия и Америка. Ключови международни организации като Европол, Евроюст, Интерпол, различни под-организации на ООН и Световната банка също са представени. Гражданското общество участва активно чрез повече от двадесет различни организации.

Настоящата среща е първият път, когато представители от всички части на съответната администрация (звена по външни работи, околна среда, вътрешните работи и правосъдието) се събират с практикуващи специалисти от цялата верига на правоприлагането. Това отразява необходимостта да се разработи по-цялостен подход към проблема с трафика на диви животни.

Експертите изтъкват редица проблеми за постигането на желаните цели на равнище ЕС. Това включва липса на ресурси, недостатъчно сътрудничество между агенциите, в някои държави-членки – липса на налагане на санкции, липса на надеждни данни за анализиране на обхвата на проблема. Голяма част от проблемите произточат от различията между отделите страни и липсата на хармонизация между техните служби.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*