Преходът към зелена енергия ще е нищожна спирачка за растежа

Радикален преход от енергетиката на изкопаемите горива към нисковъглеродна икономика би забавил световния икономически растеж нищожно, гласи нов проект на доклад на ООН за борбата с глобалното затопляне.

Много правителства досега се оплакваха, че няма ясна оценка за разходите за нисковъглеродна енергия и ефекта от прехода към нисковъглеродна икономика, базирана изцяло на възобновяема енергия.

business

Новият проект на доклад, редактиран от правителствените служители и учени в Берлин, посочва, че икономическите загуби за света ще са значително по-малки в сравнение с прогнозните разходи за справяне с топлинните вълни, наводненията, бурите, засушаванията и повишаването на морското равнище.

Проучването от Междуправителствената експертна група по изменението на климата (IPCC) е основен наръчник за правителствата, работещи на евентуалното споразумение на ООН за климатичните промени, което се очаква да бъде договорено в Париж в края на 2015 г. Целта е постигането на глобален договор за мерки срещу глобалното затопляне, за което учените все по-твърдо посочват, че е резултат от човешката дейност.

В новия текст се казва, че радикалните действия за намаляване на покачването на емисиите на парникови газове ще забавят увеличаването на световното потребление на стоки и услуги с 0,06 процентни пункт годишно през този век, варирайки в диапазона от 0,04 до 0,14.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*