Създадоха първото в света соларно гориво за реактивни двигатели от вода и CO2

Финансиран от ЕС научноизследователски проект, наречен SOLAR-JET, създаде първото в света „слънчево“ гориво за реактивни двигатели от вода и въглероден диоксид (CO2). За първи път изследователи успешно демонстрираха работата на цялата производствена верига за възобновяем керосин, при която като високотемпературен източник на енергия се използва концентрирана светлина. Проектът все още е в експериментална фаза, като до момента е произведено едва незначително количество гориво за реактивни двигатели, в лабораторни условия и с помощта на симулирана слънчева светлина. Резултатите обаче дават надежда, че в бъдеще всички течни въглеводородни горива могат да бъдат произвеждани от слънчева светлина, CO2 и вода.

us-navy-79523_640
Превръщането на синтетичен газ в керосин може да направи полета на самолетите далеч по-безвреден за природата. Снимка: tpsdave, CC-1.0

 

Слънчевият реактор превръща CO2 и вода в „синтетичен газ“

Технологичният процес

В началната фаза във високотемпературен слънчев реактор, разработен в ETH Цюрих и съдържащ вещества на основата на метални оксиди, въглероден диоксид и вода се преобразуват в синтетичен газ с помощта на концентрирана светлина, чрез която се симулира слънчева светлина. След това синтетичният газ (смес от водород и въглероден моноксид) се преобразува в керосин с помощта на утвърдения метод на Фишер-Тропш.

Въпреки че производството на синтетичен газ чрез концентрирана слънчева енергия е все още в ранен етап на развитие, редица дружества, включително Shell, вече разгръщат в световен мащаб преобразуването на синтетичен газ в керосин. Комбинирането на двата подхода има потенциал да осигури сигурно, устойчиво и мащабируемо снабдяване с авиационно гориво, както и с дизелово гориво и бензин, или дори с пластмаси. Горивата, получени по метода на Фишер-Тропш, вече са сертифицирани и могат да се използват от съществуващите превозни и въздухоплавателни средства, без да са необходими изменения на техните двигатели или на инфраструктурата за горива.

Европейско финансиране

4-годишният проект SOLAR-JET започва през юни 2011 г. и получава 2,2 милиона евро финансиране от ЕС по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (РП7). Проектът SOLAR-JET обединява научноизследователски организации от академичните среди и промишлеността (ETH Цюрих, Bauhaus Luftfahrt, Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt (DLR), Shell Global Solutions и партньора в управлението ARTTIC).

В следващата фаза на проекта партньорите планират да оптимизират слънчевия реактор и да оценят дали технологията ще работи в по-голям мащаб и на конкурентни цени.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*