16 185 тона са събраните отпадъци в кампанията „Да изчистим България за един ден“

Снимка: Antranias, CC-1.0

Две седмици преди първата общоевропейска кампания „Да изчистим Европа“ България събра над 16 хиляди тона отпадъци в акцията „Да изчистим България за един ден“. По данни на 16-те регионални инспекции по околна среда и води, количеството събрани и депонирани на 26 и 27 април отпадъци в страната са 16 185,23 тона.

Най-много отпадъци са предадени в София-град – 2689,14 тона, област Стара Загора – 2246,17 тона, област Пловдив- 1563, 08 тона, област Варна- 1214, 285 тона и Софийска област – 1199,48 тона.

Снимка: Antranias, CC-1.0
Снимка: Antranias, CC-1.0

На 26 и 27 април всички общини бяха освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци. Осигурен бе свободен достъп до общинските и регионални депа за транспортните средства, които извозваха събраните отпадъци по време на кампанията.

За трета поредна година Министерство на околната среда и водите и регионалните му структури осигуриха експертна и логистична подкрепа за своевременното събиране на отпадъците на територията на цялата страна в рамките на кампанията. За нея МОСВ предостави 38 500 чувала и 38 500 чифта ръкавици и 3550 единични ваучери за гориво на обща стойност 71 000 лева, разпределени от ПУДООС на база официално публикувани данни за събраните количества отпадъци през 2013 г.

В деня на почистването във всички 16 регионални инспекции по околната среда и водите на територията на страната имаше Зелен телефон за въпроси на гражданите, свързани с организацията по предаване на отпадъците.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*