ЕИБ даде 100 млн. евро на Nordex за разработване на вятърни турбини

Европейската инвестиционна банка ще подкрепи изследователските и развойните дейности на производителя на вятърни турбини Nordex SE. Банката ще предостави на дружеството заем от 100 млн. евро за нерговата многогодишна програма за нучни изследвания.

nordex

Фирмата е специализирана в разработването, производството и инсталирането на вятърни турбини. В рамките на R&D програмата, която се очаква да проължи до 2017 г., Nordex ще работи заедно с доставчици и изследователски институти в Европейския съюз.

Целта на програмата е да се ускори развитието на по-ефективни технически решения с цел подобряване на конкурентоспособността на Nordex. В същото време компанията има за цел да постигне мрежов паритет за вятърна енергия във всички стандартни локации. Наземната вятърна енергия вече се счита за един от най-икономичните методи за генериране на електрическа енергия в сектора на възобновяемите енергийни източници. Така този източник играе ключова роля в разходно-ефективното опазване на климата и помага за намаляване на зависимостта от изкопаемите горива.

Опазването на климата и околната среда са сред фокусните области в дейността на ЕИБ по финансиране на проекти. През 2013 г. ЕИБ осигури заеми в размер на 6,4 млрд. евро за ВЕИ и други екологични дейности. Банката счита, че програмите като тази на Nordex имат основен принос за постигане на целите на ЕС за климата, сопред който делът на електроенергията, произведена от възобновяеми източници, трябва да се увеличи до 27% в целия ЕС до 2030 година.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*