Управлението на отпадъците на София се дискутира в Брюксел

Министър Нона Караджова ще проведе днес в Брюксел консултации с Главна дирекция „Околна среда” на ЕК. На среща с комисаря по околна среда Янез Поточник ще бъдат разгледани основните стъпки, предприети от ръководството на МОСВ, за постигане на съответствие с изискванията на европейските директиви в областта на околната среда.

Ще бъде обсъден въпросът с управлението на отпадъците на територията на Столична община и развитието по казуса в последните месеци. Както е известно, на 20 ноември м.г. Колежът на комисарите взе решение за отнасяне на казуса със системата за управление на отпадъците на София пред Съда на Европейските общности (СЕО), припомни МОСВ. Впоследствие българската страна на три пъти изпраща допълнителна информация и аргументи по случая и все още Европейската комисия не е депозирала искова молба в Съда на ЕО.

Българската страна е категорична, че управлението на отпадъците на територията на Столична община се осъществява изцяло в съответствие с изискванията на европейското законодателство за отпадъците, като паралелно с това се развива проектът за новата интегрирана система за управление на отпадъците на София, като е осигурено и националното му съфинансиране.

Друга тема, която ще бъде обсъдена, е голямото закъснение в изпълнението на проекти по програма ИСПА. За 8 години финансовият напредък е 42%, независимо че само от август м.г са извършени плащания към изпълнителите за 48,5 милиона евро, което е принос от 5%. Отчитайки реалния риск от неизпълнение на основни изисквания на европейското законодателство (и по-специално на Директивата за градските пречиствателни станции) заради това забавяне в изпълнението на ИСПА-проектите, незабавно след поемане на управлението от настоящото правителство бяха предприети редица мерки, които ще бъдат подробно представени на комисар Поточник.

Ще бъде потърсена подкрепата на комисаря за удължаване на срока за допустимост на разходите за проекти, одобрени в периода 2000-2006 г. по предприсъединителна програма ИСПА и изпълнявани по правилата на Кохезионния фонд.

Тема на разговор ще бъдат и мерките, предприети от българската страна за постигане на съответствие с пределно допустимите концентрации за серен диоксид за три общини на територията на страната. През 2007 г. са нарушени нормите за съдържание на серен диоксид на територията на Гълъбово, Димитровград и Перник, за което ЕК стартира наказателна процедура срещу страната ни.

След срещата с комисар Поточник министър Караджова ще се срещне и с генералния директор по действията за климата Джос Делбеке. България очаква в най–скоро време положително решение за представения през януари ревизиран Национален план за разпределение на квоти на емисии за периода 2008-2012 г., което ще ни позволи да издадем квоти по сметките на действащите инсталации.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*