Големите US компании работят за повече устойчивост, но не достатъчно

Повече от две трети от големите и влиятелни американски компании са предприели активни мерки за намаляване на своите емисии на парникови газове, но усилията им за намаляване на въздействието върху околната среда са все още далеч от това, което се изисква, за да се преодолее увеличаващият се риск за климата.

greening-the-business

Това е основният извод от ново проучване на групата Ceres – обжединение на институционални инвеститори – и изследователската фирма Sustainalytics, което оценява дейностите по устойчивост на 613 от най-големите публични компании в САЩ. Заедно те представляват близо 80 на сто от пазарната капитализация на листваните на борсата американски фирми.

Проучването анализира мерките на компаниите спрямо 20 ключови показателя, включително управление, публикуване на информация, намаляване на емисиите на парникови газове и трудови стандарти. То е установило, че макар да има напредък на редица фронтове, малко фирми реално успяват да постигнат онзи мащаб на промяна, за който експертите вярват, че е критичен за справянето с ескалиращите рискове за околната среда.

Например докладът констатира, че близо 440 компании са предприели стъпки за намаляване на своите емисии на парникови газове. Само половината от тях обаче имат график, обвързан със срокове относно поставените цели за намаляване на емисиите. По същия начин само 37 на сто от фирмите имат специална програма за увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници.

Същите смесени резултати са налице и по отношение на това как корпорациите управляват своите вериги за доставки. Само една трета от фирмите са ангажирали и своите доставчици с въпросите на устойчивото развитие.

Въпреки това в доклада се подчертава, че все пак нараства делът на корпоративните лидери, които прегръщат идеята за налагане на най-добрите практики в устойчивостта чрез инвестиции в чисти технологии и прозрачно корпоративно отчитане. Освен това почти четвърт от фирмите вече обвързват заплащането на мениджърско ниво с показателите на устойчивостта – в сравнение с едва 15 на сто през 2012 година.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*