2,5% спад на CO2 емисиите на ЕС за 2013 година

Снимка: Hans, CC-1.0

През 2013 г. емисиите на въглероден двуокис (CO2) от изгаряне на изкопаеми горива е намалял с 2,5% в страните от ЕС-28 (в сравнение с предходната година). През 2012 година регистрираното намаление беше 1,6% (съответно спрямо 2011 г). Емисиите на CO2 имат основен принос за глобалното затопляне и представляват около 80% от всички емисии на парникови газове в ЕС. Тяхното отделяне се влияе от фактори като климатичните условия, икономическия растеж, числеността на населението, транспортната и индустриалната дейности.

Данните са от нов доклад на Евростат.

Снимка: Hans, CC-1.0
Снимка: Hans, CC-1.0

Различни инициативи на ЕС се стремят към повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2 и други парникови газове. Не бива да се подценява и фактът, че вносът и износът на енергийни продукти също оказват въздействие върху емисиите на CO2 – косвено. Например, ако се внасят въглища за електроцентрали, това води до увеличаване на емисиите, но ако се внася електроенергия, това няма директен ефект върху емисиите в страната-вносител, тъй като емисиите се трупат „на сметката“ на страната-износител на тока.

Данните на Евростат за 2013 г. сочат, че емисиите на СО2 са спаднали в двадесет и две държави-членки на ЕС през 2013 г.

През 2013 г. държавата-членка с най-високо ниво на емисиите на CO2 в абсолютно изражение е Германия ( 760 милиона тона), следвана от Обединеното кралство (455 млн. тона), Франция (346 млн. тона), Италия (342 млн. тона), Полша (290 млн. тона), Испания (224 млн. тона) и Холандия (162 млн. тона). Тези седем държави-членки, взети заедно, отговарят за 77% от общите емисии на CO2 в Европейския съюз през 2013 година.

Добрата новина е, че през 2012-2013 емисиите на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива са намалели в почти всички държави-членки, с изключение на Дания (6,8%), Естония (4,4%), Португалия (3.6%) , Германия (2,0%), Франция (0.6%) и Полша (0,3 процента).

Най-големите спадове са регистрирани в Кипър (-14,7%), Румъния (-14,6%), Испания (-12,6%), Словения (-12%), България и Гърция (по -10,2%).

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*