Мтел се присъедини към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Мобилтел се присъедини към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, с което декларира готовността си да спазва и прилага неговите 10 универсални принципа за социална отговорност и опазване на околната среда в своята всекидневна дейност.

Глобалният договор на ООН е доброволна инициатива на Обединените нации за насърчаване на бизнеса в световен мащаб да възприема устойчиви и социално отговорни политики и да докладва за тяхното изпълнение. Обявена е официално на 31 януари 1999 г. от Генералния секретар на ООН Кофи Анан, а стартира своята дейност на 26 юли 2000 г.

contract2

Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН” е учредено на 10 септември 2010г. от 20 водещи компании и организации, членове на Глобалния Договор на ООН.

Глобалният Договор призовава компаниите да възприемат, подкрепят и приложат в своята сфера на влияние сбор от 10 ценности, разделени в четири основни категории:

Права на човека

1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.

2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.

Трудови норми

3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.

4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.

5. Ефективно премахване на детския труд.

6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.

Околна среда

7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.

8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.

9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.

Антикорупция

10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

Като отговорна компания Мобилтел не само инвестира в развитието на нови технологии, но също така работи за устойчиво партньорство с държавата и бизнеса. Компанията участва активно в подкрепата и реализацията на много инициативи и проекти за развитие на обществото, отговорност към своите клиенти и служители, проекти за опазване на околната среда. Фокусът на Мтел две поредни години – 2012 и 2013 година, е приемната грижа в България.

Последователната социална политика на Мобилтел в сферата на корпоративната социална отговорност е базирана на дългогодишна етична, логистична и финансова подкрепа.

Част от усилията на компанията за развитие на обществото е програмата Мтел еко грант, благодарение на която се реализират различни малки, но стойностни „зелени” проекти на неправителствени организации.

С присъединяването си към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН компанията още веднъж гарантира, че възприема корпоративната социална отговорност не като еднократен акт, а като процес, в който бизнесът демонстрира своето отношение към обществото и допринася за неговото развитие.

2 коментара

  1. Когато GSM-те за първи път бяха проектирани и внедрени в употреба (в България – през 90-те години), имаше огромна полза, но никой все още не разглеждаше влиянието им от продължителната употреба върху човешкото тяло. Когато много от нас започнаха значително да използват мобилни устройства, множество проблеми започнаха да се появяват във връзка с всекидневната им употребата. При справянето с всеки риск за здравето и безопасността, първата стъпка е да се разбере характера и мащаба на проблема.След като повече се знае за дадени опасности, могат да се предприемат действия за премахване, намаляване на рисковете, доколкото е разумно и възможно.То е във ваш собствен интерес, да мислите за рисковете всеки път, когато сте изложени на тези вредните фактори. Други изследвани биологични ефектти от продължително излагане на нейонизиращи микровълнови полета генерирани от WiFi и др. Комуникационни (GSM) устройства. Под биологично въздействие се подразбира появата на биохимични ефекти, психологични и поведенчески реакции на организма, тъканите и клетките под действие на нейонизиращо лъчение:
    главоболие, световъртеж, нарушения на съня и менструалния цикъл, снижен полов потенцил, повишена уморяемост, нервност, раздразнителност, сърцебиене, болки в крайниците, болки в ставите, болки в гърдите, нарушенo кръвно налягане, затруднено дишане, храносмилателни проблеми, обща слабост, загуба на памет и концентрация, нарушена нервна система, внезапна умора, катаракт на очите, болки в сърдечната област, сърдечносъдови заболявания, увреждания на плода, вродени дефекти, спонтанен аборт, стерилитет, биохимични и хистологични промени в черния дроб, сърцето, бъбреците и мозъчната тъкан, левкемия, детската левкемия, меланом на кожата, мозъчен тумор и рак.

  2. „Компанията Мобилтел участва активно в подкрепата и реализацията на много инициативи и проекти за развитие на обществото, отговорност към своите клиенти ипроекти за опазване на околната среда.“ Смяхххххххх
    В 21 век най-големите зъмърсители, подлагащи на тих, бавен и невидим геноцид човечеството са именно всички мобилни компаний. Микровълновото поле генерирано от всички безжични и GSM технологий има пагубно дългосрочно влияние върху човека. National Geographic направиха предаване по въпроса за електросмога в съвременните градове: „https://www.youtube.com/watch?v=CKekrESXssM“
    Мобилните телефони убиват повече хора от Цигарите: „http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/mobile-phones-more-dangerous-than-smoking-or-asbestos-802736.html“

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*