Как производството да бъде и рентабилно, и екологично

Предизвикателство за предприятията е да бъдат рентабилни, като същевременно отговарят на европейските екологични изисквания

Българската компания ICB разработва софтуерна система в рамките на програма „Иновации за зелена индустрия”

Предизвикателство за предприятията е да бъдат рентабилни, като същевременно отговарят на европейските екологични изисквания
Предизвикателство за предприятията е да бъдат рентабилни, като същевременно отговарят на европейските екологични изисквания

Европейските производствени предприятия са изправени пред необходимостта да насърчат конкурентното си предимство като в същото време отговорят на екологичните изисквания. Това налага създаване на механизъм, който да адресира както ефективността на предприятията, така и екологичната им устойчивост.

Един от най-добрите начини за адресиране на проблема е създаването на софтуерна система, която да подкрепи както рентабилния производствен процес, така и да бъде в съответствие с европейските екологични изисквания, посочиха от Интерконсулт България (ICB). Компанията започва проект CCMMSS -„Централизирана система за мониторинг и поддръжка на производствени машини въз основа на състоянието”, който се осъществява с подкрепата на Норвежки финансов механизъм 2009–2013 в рамките на програма „Иновации за зелена индустрия”.

Проект CCMMSS си поставя за основна задача създаването на иновативен инструмент, който да подкрепи екологичната ориентираност на производствените процеси на предприятията чрез оптимизация на дейностите им по поддръжка. В резултат, предприятията ще намалят консумацията си на енергия, масла и лубриканти. При реализиране на проекта системата ще бъде налична както за реализиране на място (On Premises), така и в облачна среда (SaaS).

На 28 май ICB заедно с норвежките си партньори Конгсбърг Теротех и Техническия университет в Трондхайм ще проведе в Софарма Бизнес Тауърс тематична бизнес закуска на тема „Как да намалим разходите си за оборудване чрез въвеждане на зелено производство”. С нея ще бъде поставено формалното начало на проекта CCMMSS, съобщиха от ICB.

Програмата на събитието ще включи теми като:

  • Как да удължим производствения живот на оборудването си чрез въвеждане на софтуерна технология, която да измери и наблюдава състоянието му в реално време;
  • Как прогнозирането би могло да ни помогне за спестяване на енергия, лубриканти и консумация на енергия;
  • Как да подобрим производствената си ефективност чрез въвеждане на екологични практики в бизнеса си.

Основна цел на програмна област „Иновации за зелена индустрия” е увеличаване на конкурентоспособността на зелените предприятия, в това число въвеждане на екологични практики в съществуващи производства, зелени иновации и зелено предприемачество. Сред очакваните резултати на програмата са реализация на бизнес възможности за въвеждане на екологични практики в европейската икономика, намаляване на производствените отпадъци и вредни емисии във въздуха, водите и почвите, по-широко използване на технологии, щадящи околната среда, увеличаване на зелените работни места и предприемачеството.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*