ЕС иска да създаде цифрова карта на морското дъно

Знаем повече за Луната и дори за Марс, отколкото за морсокото дъно, заяви европейският комисар Мойра Гейгън-Куин

Европейската комисия обяви по-рано този месец план за иновации в областта на „синята икономика”, целящ да подпомогне използването на океанските ресурси по устойчив начин и насърчаване на растежа и заетостта в Европа.

Знаем повече за Луната и дори за Марс, отколкото за морсокото дъно, заяви европейският комисар Мойра Гейгън-Куин
Знаем повече за Луната и дори за Марс, отколкото за морското дъно, заяви европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин

Две трети от планетата ни са покрити с морета и океани. Ако ги управляваме по отговорен начин, като същевременно опазим екосистемите за бъдещите поколения, те могат да ни осигуряват храна, лекарства и енергия. Това обаче е постижимо само ако задълбочим познанията си за моретата и океаните, посочват от Брюксел.

„Инициативата ни за създаване на цифрова карта на цялото морско дъно на европейските води ще направи бизнес инвестициите по-предсказуеми, като намали разходите и насърчи по-нататъшните иновации за устойчив „син” растеж”, заяви европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки.

Комисията посочва редица пречки за отстраняване: все още познаваме слабо моретата и държавите членки не съгласуват научните си изследвания в тази област, а за в бъдеще Европа ще се нуждае от повече инженери и научни работници, които да прилагат нови технологии в морска среда.

В плана за действие Комисията предлага:

  • Изработване на цифрова карта на морското дъно на европейските води до 2020 г.
  • Създаване до края на 2015 г. на информационна интернет платформа за проекти за морски изследвания в рамките на програмата „Хоризонт 2020” и за финансирани на национално равнище морски изследвания, където да се споделят резултатите от завършени проекти.
  • Създаване на предприемачески и научен форум в областта на „синята” икономика с участието на частния сектор, учени и НПО, в рамките на който да се доразработи концепцията на „синята” икономика на бъдещето и да се споделят идеи и резултати.
  • Насърчаване на представителите на научните среди, бизнеса и образованието до 2016 г. да набележат утрешните нужди на работещите в морския сектор и уменията, които ще са им необходими.
  • Разглеждане на възможността някои основни участници от областта на научноизследователската дейност, бизнеса и образованието да създадат общност на знание и иновации (ОЗИ) за „синята” икономика след 2020 г.

„Вероятно знаем повече за повърхността на Луната и дори за тази на Марс, отколкото за океанското дъно. Иновациите в областта на морската среда имат огромен потенциал за нашата икономика. Ето защо „синият растеж” е приоритетна област за „Хоризонт 2020” — нашата нова програма за научни изследвания и иновации”, заяви Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите.

източник: TechNews.bg

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*