И добре развитите икономики не се справят добре с обществените ВЕИ

Снимка: Energiegenossenschaft Starkenburg

Все по-често в добре развитите икономики в страни от западната част на Европа хората се обединяват в общностни групи, които колективно развиват ВЕИ проекти. Те най-често залагат на подхода с акции. Възлагат изграждането и поддръжката на опитен инсталатор, но всеки участник е заинтересован проектът да се развива добре, защото има дял в него.

Изследователи от Университета на Източна Англия твърдят, че тези общностни формирования за ВЕИ развитие се радват на голям ентусиазъм, но че тази нова ниша е „нито стратегическа, нито управлявана и е доста непоследователна по отношение на посока, съдържание и вещество“.

Снимка: Energiegenossenschaft Starkenburg

В доклад, публикуван в „Екологични иновации и социални промени“ д-р Гил Зейфанг от Школата по екологични науки в университета твърди, че политиката на британското правителство „трябва да запълни зейналата дупка за подкрепа, предлагайки услуги, пдодобни на консултантските, за общностите , тъй като те правят важни решения за технологиите и за набиране на средства – и се опитват да постигнат добри резултати“.

Докладът призовава за създаването на правителствен орган, който може да консолидира и агрегира наученото от местни, общностни ВЕИ проекти, за да помогне за успеа на бъдещите схеми от този вид.

„Открихме, че има голяма доза ентусиазъм сред общностите относно маломщабни иновативни проекти за ВЕИ, но наличните ресурси не винаги са достатъчни, за да може наистина да им се помогне да се развиват“, казва ученият. „Това, което е наистина необходимо, е гъвкава и съобразена с местните особености подкрепа на всички нива. Технически съвети и преопръки е лесно да се намерят чрез наръчници и комплекти от инструменти, но има някои наистина критични аспекти, които се нуждаят от подкрепа – от помощ за вземане на решения за финансови модели до емоционалната издръжливост, за да се продължи напред“.

Един от аспектите, в които е необходима подкрепа, е нормативната база. Ръководителите на локални проекти на малки общности имат затруднения да се справят с постоянно променящата се регулаторна рамка. Това може да подкопае техните планове.

Докладът призовава правителството да направи връзка между общностните ВЕИ и борбата срещу енергийната бедност и енергийната сигурност.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*