Китай си постави цел: 70 GW соларен капацитет до 2017 г.

Китай обяви плановете си да утрои своя инсталиран слънчев капацитет до 70 GW за периода до 2017 г.

Китайското правителство оповести плановете си да утрои количеството на соларния инсталиран капацитет до 70 GW до 2017 г., според извънредните новини, съобщенио т интернет страницата на Power engineering International.

TOSHIBA Exif JPEG

Според информацията, Националната комисия за развитие и реформи в Китай е заявила намерението да се достигне целта от 70 GW, което е над три пъти повече в сравнение с онези 20 GW, регистрирани в края на 2013 г. Освен това агенцията се е ангажирала да инсталира инсталира 150 GW ветроенергиен капацитет през същия период.

Решението на китайската комисия по развитието и реформите очертава още планове за 11 GW нов капацитет за добив на енергия от биомаса. Планиът предвижда 330 GW водноелектрически съоръжение до 2017 г.

Наред с това страната планира повишаване на ядрения си капацитет до 50 GW и разширяване на доставките на природен газ до 330 млрд. куб. метра.

1 коментар

  1. Звучи много, но мащабите в Китай са различни. Въпреки сериозните нови ВЕИ мощности, процентът на ТЕЦ остава близко до 70 от общите производствени мощности. Прогнозите до 2030 и 2050 също не показват значително подобрение в това отношение.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*