Еколозите предупреждават: плановете на ЕС за биомаса може да са „сметки без кръчмар“

Търсенето на енергия от биомаса в Европа има вероятност да да надхвърли обема дървесина количеството земя, които са на разположение за отглеждане на „енергийните култури“ в рамките на ЕС, предупреждават изследователи.

Едно проучване на Международния институт за и стратегии за устойчивост (IINAS), Европейския институт за горите и Joanneum Research тази седмица прогнозира, че планирано търсене на дървен материал вероятно ще надмине обема, койтоможе да бъде добит по устойчив начин от европейските гори. Товеа може да се промени само в случай, че на континента се намери начин да се оползотворяват дървесните отпадъци от промишлеността и селското стопанство. Изследването сочи, че са нужни нови, конкретни стимули, които да гарантират, че отпадъчните материали ще бъдат насочени към използване за био-енергия.

wood-62636_640
Дървесната биомаса може да се окаже нож с две остриета за нисковъглеродната енергетика. Снимка: Hans, CC-1.0

Междувременно един отделен доклад на Института за европейска политика в областта на околната среда (IEEP) също заключава, че размерът на площите за отглеждане на „енергийни култури“, без да се изместват ценни местообитания, е само около 1,3 милиона хектара. В същото време Европейската комисия предвижда ктм 2030 г. да има търсене на „енергийни култури“, които биха изисквали пет пъти повече площ. Според доклада, размерът на земята, която може да бъде безопасно „заделена“ за осигуряване на биогорива за транспортния сектор, може да задоволи само един процент от прогнозираните нужди.

Биомасата и биогоривата се разглеждат като евтина нискоемисийна алтернатива на изкопаемите горива. Има обаче много спорове относно това дали дървесината и другите материали могат да се добиват устойчиво. Спорно е и това как се изчисляват намаленията на вредните емисии. Някои изследвания показват, че някои биогорива всъщност може да имат по-голям въглероден отпечатък от традиционните горива. Това се оказва, когато в сметката се включи и въздействието на т. нар. непряка промяна в земеползването. То включва изсичане на гори за промяна на предназначениетона земята с цел засаждане на „енергийни култури“.

Европейското бюро за околна среда, поръчало проучванията заедно с колегите от екологичните неправителствени организации Birdlife Европа и „Transport & Environment“, посочи, че според тези доклади, ако не бъдат предприети мерки за ограничаване на използването на „дървесна биомаса“, то бъдещите емисии на парникови газове в резултат на изсичането на горите въглеродни ще се равняват на годишните намаления на емисии, постгнати в ЕС между 2005 и 2012 година.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*