Идва нова директива за енергийно ефективни сгради

Нова директива за енергийно ефективните сгради ще задължи инвеститори и граждани да обръщат особено внимание на енергийната ефективност на домовете. За бъдещата норма разказа Мартин Елсбергер, представител на Unit C4, по време на шестия международен конгрес и изложба “Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”, който стартира в Международния изложбен център в София. Организатор е Виа Експо.

Днес строим сградите, в които ще се живее през 2050 година – те трябва да консумират 80% по-малко енергия, ако искаме да спазим принципа “20-20-20”, заяви Елсбергер. Новата директива EPBD има за цел да постигне такова състояние на сградния фонд, при което всяка нова сграда трябва да се изгради така, че да има почти стопроцентова енергийна ефективност, а старите сгради трябва да се ремонтират така, че да постигнат същия ефект.

Директивата включва изисквания както за самите сгради – за материали, изолация и др., така и за техническото оборудване в тях – бойлери, помпи и др. “Ако имате клас А бойлер, клас А помпа и клас А радиатор, това не значи автоматично, че ще имате клас А отоплителна система”, посочи Елсбергер. По думите му, изискванията за енергийна ефективност за сградите ще вървят в комплект с изисквания към инсталаторите, които правят техническото оборудване на помещенията.

Принципът, заложен в директивата, е “тояга-морков-дайре” и ако споменатите дотук изисквания и задължения са „тоягата“, то „морковът“ е свързан с въвеждането на финансови стимули за инвестиции в енергийно ефективни сгради. Това може да са данъчни намаления или директни субсидии, а защо не и безлихвени заеми за инвеститорите.

“Дайрето” пък е свързано с боравенето в общественото пространство с темата за енергийната ефективност на домовете. Ще се засили ролята на сертификатите за енергийна ефективност, инспекциите за ЕЕ, както и важността на представянето на сертификатите. Така например те ще станат важен документ при покупко-продажба на имоти, сключване на договори за наеми и др.

Както и при всички други директиви на ЕС, и тази посочва крайния резултат, който трябва да бъде постигнат, но оставя на местния законодател да прецени с какви точно мерки ще преследва търсения ефект. Директивата не дава конкретни мерки, защото очевидно сградите се строят и изглеждат различно в отделните страни съобразно традиции, климат и др. фактори. „Една къща изглежда различно в една скандинавска и една балканска страна и не можем да очакваме те да станат еднакви, нито мерките за енергийната им ефективност да са еднакви,“ заяви Елсбергер.

Очакваните резултати от налагането на директивата включват:

  • 5-6% намаляване на енергопотреблението в ЕС до 2020 г.
  • 5% намаляване на вредните емисии на ЕС до 2020 г.
  • откриване на 280-450 хиляди нови работни места в ЕС

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*