Еко-сайтът „ГИС“ дава информация за едноименния проект за биоразнообразие

Специално разработеният сайт „ГИС – Гражданска активност, Информационни технологии, Съхранена природа“ за едноименния проект по опазване на биоразнообразието е вече активен и достъпен.

gis-site

На сайта може да бъде намерена информация за целите и дейностите по проекта,партньорството с Норвежката агенция по околна среда и ролята й в изпълнението на проекта. Сайтът също ще предоставя периодично и информация за текущата работа и напредъка по проекта. От раздел „Материали“ посетителите ще имат достъп до материалите и презентациите, които са използвани и представени по време на предвидените по проекта обучения.

Важна част е и раздел „ГИС платформа“ – чрез него сайтът ще осигурява публичен достъп до структурирана база данни, предоставяща публичен достъп до пространствени данни на БФБ от пет от районите, в които Фондацията е активна. Към момента ГИС експертите от проектния екип работят по инвентаризацията и обработката на пространствените данни и изграждане на уеб ГИС платформа, която ще осигурява достъп до пространствената база-данни на БФБ.

Изработването на ГИС е част от изпълнението на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*