Германци създадоха информационна платформа за Земята и околната среда

„Земята и околната среда – платформа за знание за земните системи“, или накратко ESKP, е нова онлайн платформа, разработена от учени от осем центъра Хелмхолц. В системата са въведени всички настоящи изследователски резултати и знания за „въздействията от изменението на климата“, „природните бедствия“ и „дисперсията на замърсители в околната среда“. За момента системата е достъпна само на немски език, но за тези, които го владеят, е „бездънен кладенец“ с екологична информация.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Последиците от изменението на климата, ранното разпознаване на природни бедствия и защитата от тях, геоложките опасности и метеорологичните екстреми, както и разпространението на замърсители в околната среда – това са някои от големите предизвикателства пред нашето общество днес. Тези сложни задачи изискват интердисциплинарно сътрудничество на центровете Хелмхолц , защото за натрупването на научни познания относно всеки от тези феномени са необходими знания от различни сфери на науката. Само така може да се добие ясна картина на ситуацията. Това се отнася и за бавно развиващите се процеси, които могат да бъдат свързани с изменението на климата и да доведат до различни ефекти, като например промяната на рисковете от буря и наводнения в Северно море. Взаимоотношения и последствията могат да бъдат обяснени подробно само чрез холистична оценка и обединяване на експертни познания.

ESKP е база с информация и същевременно централно звено за контакт за обществено ползване. Съществуващите знания на центровете Хелмхолц, участващи в ESKP, са преработени с цел създаването на информация в разбираем вид за различните целеви групи (включително органи на властта, политици, медии, население). Предложената информация се състои от текстове, интервюта, данни в реално време, графики и схеми, снимки, филми. Позовавания на експертни публикации и обикновени разбираеми брошури допълват базата. В случай на допълнителни въпроси, експертите от изследователските центрове са на линия за контакт.

Проектът е координиран от Германския изследователски център за гео- науки GFZ и Хелмхолц център (Helmholtz Zentrum Geesthacht) – Център за материални и брегови изследвания (HZG). Наред с тях в съсздаването на системата са участвали Институтът „Алфред Вегенер“ – Хелмхолц център за полярни и морски изследвания (AWI), Ггерманският аерокосмичесдки център (DLR), Forschungszentrum Julich (FZJ), Хелмхолц център GEOMAR за океанографски изследвания, технологичният институт в Карлсруе(KIT), Хелмхолц център за изследване на околната среда (UFZ).

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*