Немските ВЕИ инвеститори възроптаха срещу мерките на правителството

Немските инвеститори в сектора възобновяема енергия, присъстващи в България, изготвиха отворено писмо до правителството, за да изразят недоволството си от мерките на кабинета за развитие на ВЕИ индустрията. Вместо да я развият, настоящите мерки ще я убият, смятат германските инвеститори.

Текстът на отвореното писмо бе разпространен днес по време на шестия международен конгрес и изложба “Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”, организиран от Виа Експо в Международния изложбен център в София. Конгресът продължава до 16 април, включително.

“Пишем ви в качеството си на членове на експертната комисия по енергетика към Германо-българската индустриално-търговска камара и в качеството си на асоциации, работодатели и инвеститори в сектора на възобновяемата енергия, за да изразим опасенията и предложенията си относно множеството мерки за законодателни промени, касаещи пазара на възобновяеми източници на енергия”, се казва в писмото. То е подписано от над 20 дружества, сред които AES Geo Energy, Vestas, GeoPower, Deutsche Leasing, Global Wind Power, ELTE, WindSis, KS Inenieure, Българска фотоволтаична асоциация и др.

В отвореното писмо дружествата и асоциациите подчертават съгласието си с необходимостта от по-добри нормативни актове и подобряване на тяхното прилагане с цел ВЕИ пазарът да стане по-прозрачен, надежден и по-лесен за планиране. Авторите на писмото обаче се опасяват, че липсва единна и ясна ВЕИ стратегия, а това може да доведе до противоречия и зловредно въздействие от тях.

“Ограниченията за ВЕИ проектите на земеделски земи, предложени от министерството на земеделието и храните, са твърде всеобхватни, икономически проблематични и застрашават инвестиции от милиарди евро и стотици работни места, – се казва в писмото. И още: – Включването на ВЕИ проектите към пазара на “прогнозиране и балансиране” би могло да доведе до невъзможността за финансиране на проектите и до спиране на функционирането на пазара. Считаме, че изискваното от ДКЕВР потвърждение за банково финансиране за издаването на лиценз не е практично, защото банките не ще предоставят такова потвърждение, и по наше мнение следва да бъде въведен друг финансов филтър. Споделяме мнението, че разработваният национален план за действие относно ВЕИ не би следвало да възпрепятства ВЕИ проектите и да ги ограничава до определени територии”.

В заключение на отвореното писмо дружествата предлагат подкрепа чрез своите експерти за по-подробна дискусия по темите. Авторите на писмото настоятелно молят за насрочване на среща и обсъждане на проблемните теми.

Сред адресатите на писмото са министър-председателят, МС, МИЕТ, МЗХ, МОСВ, ДКЕВР, парламентът и др.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*