Лаборатория по възобновяеми енергийни източници отвори врати в ТУ – София

„Лаборатория“ за възобновяеми енергийни източници бе открита в края на миналата седмица в Технически университет – София. В нея са изградени три системи – соларна, термопомпена и система с котел на твърдо гориво с монтирана пелетна горелка. В лабораторията студентите могат да експериментират и да симулират различни работни състояния с тези системи. Освен това към всички консуматори и генератори на енергия има монтирани топломери, с помощта на които могат да наблюдават работните параметри и да осъществяват измервания.

_DSC8203

Оборудването е дарение от компаниите Роберт Бош и АХИ КЕРИЪР. Целта е студентите от факултет „Топлинна и хладилна техника” да имат възможност да се запознаят практически с най-съвременните технологии в сферата на топлотехниката.

Соларната система е със соларен колектор Bosch Solar 4000TF, който за целите на лабораторията е монтиран върху фабричната си стойка, но на колела, за да може да бъде насочван към слънчевите лъчи. Системата се управлява от соларно управление Bosch B-sol 100, което поддържа постоянна модулация на циркулационната помпа и представя състоянието на системата и текущите данни чрез удобни пиктограми. Соларната система се допълва чрез соларна помпена група Bosch AGS5E – в термоизолирания й корпус са поместени всички необходими компоненти за задвижване и защита на системата.

Системата с котел на твърдо гориво освен заводската си концепция за изгаряне на въглища и дърво, има оборудване на котела с пелетна горелка BioTech, което следва пазарните тенденции за системи на пелети в България.

Термопомпената система включва инверторен агрегат (въздух-вода) Toshiba ESTIA, 4-тръбен вентилаторен конвектор Carrier тип 4-пътна касета серия 42GW, вентилаторен конвектор за нискостенен монтаж Carrier серия 42N. Поради ниски шумови характеристики конвекторите 42N са подходящи за използване както в административни, така и в жилищни помещения, 4-пътните касети се използват масово в офис сгради, магазини, зали и складови помещения. Последното поколение термопомпи Toshiba ESTIA все повече навлизат в битовия сектор поради ниския разход на енергия и високата си надеждност, с което студентите получават достъп до иновативна и ефективна технология за отопление и охлаждане на помещения.

Трите системи са обединени около един общ 300-литров соларен бойлер Bosch WST300. Монтираната в лабораторията чешма е свързана със системата и на практика показва възможните резултати.

1 коментар

  1. това да не някаква скрита рекалама 🙂
    помпената група бош изолирана а тръбите се вижда че са без изолация, която стува около лев за метър 🙂

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*