Нова европейска платформа ще търси разрешаване на социални конфликти заради едри хищници

Кафявата мечка в Европа, вълкът, рисът – след продължителен период на спад на броя на тези диви животни сега популацията им отново нараства в Европейсктие страи. Ала съжителството им с човека може да бъде проблематично. В усилията си за решаване на социалните и икономически проблеми, които понякога са резултат от това ново разрастванен а популациите, Европейската комисия стартира платформа, където фермери, природозащитници, ловци, собственици на земя и учени могат да обменят идеи и добри практики в областта на споделяне на една и съща земя с едрите хищници.

Платформата на ЕС за съвместно съществуване между хора и едри хищници цели да създаде конструктивен диалог между ключовите заинтересовани организации на европейско ниво.

wolf_stor

„Ние трябва да се отнасяме към нашите естествени съседи с уважение – но трябва и да се вслушаме в тревогите на хората, чиито живот е наистина засегнат от близостта им с дивите живони“, коментира комисарят на ЕС по околната среда Янез Поточник. „Поздравявам организациите, които са работили заедно, за да се създаде тази важна платформа, която представлява важна стъпка напред в усилията за решаване на проблема на мирното съвместно съществуване.“

Европейският съюз е дом на пет вида едри хищници. Всеки от тях е претърпял драматичен спад в броя на популацията и разпределението – последица от човешката дейност. Все пак увеличавнето на обществената запознатост за тяхната ключова роля в здравите екосистеми спомогна за това много популации да се стабилизират или да се увеличат и да се завърнат в области, от които са отсъствали в продължение на десетилетия или дори векове.

Въпреки, че това възстановяване се разглежда от някои като голям успех в консервацията, то не минава без своите опоненти. Решаването на въпроса предполага участие на широк спектър от заинтересовани страни, като например ловци, лесничеи, животновъди, овчари, собственици на земя, селски общини, организации за опазване и широката общественост. Тези групи възприемат едрите хищници по различни начини, а в някои случаи тези разлики могат да бъдат източник на конфликт. Платформата ще улесни обмена на знания и ще насърчава начини и средства за намаляване на тези конфликти и, където е възможно, намиране на тяхното решение.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*