Кабинетът: Увеличава се използването на еко-автомобили у нас

Увеличава се използването на електрически и на хибридни превозни средства в България, отчете на редовното си заседание днес правителството. Въпреки, че стимулите за екологичи превозни средства у нас са нищожни, а удобствата на карането на стари и замърсяващи коли не мотивират покупката на нови и по-икономични коли, все пак кабинетът смята, че у нас е налице ускорено навлизане на екологичните возила.

MINI-Cooper-E-Plugin

Изпълнението на предвидените за 2013 г. мерки и дейности от Националния план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, вкл. на електрическата мобилност, като цяло протича съгласно предварително установения обем и график. Това е изводът в доклада за изпълнението през миналата година на Плана, с който правителството се запозна.

Докладът визира извършените дейности от централните и местните администрации, както и от неправителствения сектор, свързани с насърчаване на инвестициите и иновациите в чистите автомобилни технологии. Дейностите стимулират икономически растеж, създаването на работни места в сектора, търсенето и навлизането на нови екологични превозни средства. С тях се дава тласък за развитието и на други сфери, които носят по-висока добавена стойност за икономиката ни – информационните и комуникационните технологии, машиностроенето и електротехниката, производството и разпределението на енергия, услугите и др. Едновременно с това се създават предпоставки за устойчиво бъдеще на транспорта, като се намалява неговата зависимост от нефта. Подобрява се също качеството на атмосферния въздух и се намаляват рисковете за човешкото здраве.

В доклада се посочва, че в резултат на създадената благоприятна среда и взаимодействието между заинтересованите страни се наблюдава устойчива тенденция в развитието на устойчивата мобилност. На годишна база към 31.12.2013 г. общият брой на превозните средства с изцяло електрическо задвижване се е увеличил с 61%, а на хибридните – със 119% (регистрирани са 366 електрически и 586 хибридни превозни средства). Изтъкват се предприетите действия за развитие на този нов иновативен сектор, в резултат на което е налице повишен интерес от чуждестранни инвеститори за производството у нас на агрегати, компоненти и детайли за водещи компании от автомобилостроенето. Като решителна крачка за модернизиране и интегриране на данъчното и екологичното законодателство е посочено освобождаването от началото на миналата година на електромобилите от данък върху превозните средства и определянето от 1 януари т. г. на данъка за останалите категории превозни средства в зависимост от екологичните им характеристики.

В доклада са представени приоритетите за изпълнение през 2014 г. Те са свързани основно с разширяване на зарядната инфраструктура.

1 коментар

  1. данъка на мойта стара трошка е цели 38лв. аз за икономия от 38лв няма да си купя електромобил. няма смисъл(финансов)…

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*