PV индустрията с 45% среден годишен растеж за 10 години

Хофманн представи перспективите пред фотоволтаичния сектор в периода до 2020 г.

Фотоволтаичната индустрия се радва на 45% среден годишен растеж през последните 10 години. Тя е и единствената, която въпреки икономическата криза, отбеляза стабилен растеж дори през 2009 година. Недвусмисленото послание представи В. Хофманн от Европейската асоциация за фотоволтаична индустрия в Белгия на шестия международен конгрес “Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” в Интер експо център в София.

Хофманн представи перспективите пред фотоволтаичния сектор в периода до 2020 г.

Въпреки сериозния растеж, най-вероятно PV индустрията няма да смогне да постигне очакваните от нея нива, необходими за реализацията на европейската мисия “20-20-20”. Тази задача предполага 20% увеличаване на енергията от ВЕИ, 20% намаляване на вредните емисии и 20% подобряване на енергийната ефективност до 2020 година.

При сегашните темове на ръст във фотоволтаичната индустрия към 2020 година този сектор ще може да генерира 1961 тераватчаса годишно. Поставената от ЕС цел обаче изиска към 2020 година фотоволтаиците да генерират 3205 твч годишно. Разликата от около 1200 твч е проблем, който индустрията трябва да реши, разбра се от презентацията на Хофманн.

В момента се рабти по три сценария на бъдещо развитие. Първият от тях е базов и е свързан със сегашното темпо на развитие. Вторият сценарий предполага ускорено развитие, а третият – пълна промяна на парадигмата.

При всички положения трябва да се знае, че колкото по-голяма остава “ножицата” межу необходимия капацитет и реалния, толкова по-стремглаво ще се увеличава цената на тока, видя се от представянето на Хофманн.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*