Евро-проект с родно участие бори бюрократичните бариери пред PV инсталациите

Европейски проект на име PV Legal, стартиран през юли 2009 г., има за задача да открие и пребори бюрократичните трудности и бариери, които затрудняват реализацията на проекти за фотоволтаични инсталации. 12 страни, сред които и България, участват в инициативата. Тя бе представена шестия международен конгрес “Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”, организиран от Виа Експо в Интер експо център в София.

От юли 2009 до февруари 2010 година всяка от страните-участнички в проекта е провела проучване на местното законодателство и административните стъпки, които са необходими за изпълнението на фотоволтаичните проекти. За целта проектите са условно разделени на три групи:

  • малки инсталаци с капацитет по-малко от 10 kW
  • средни инсталации с капацитет 10 kW до 1 MW
  • големи инсталации с капацитет над 1 MW

Следващата стъпка от проекта предвижда събраната информация да бъде публикувана онлайн под формата на база данни, представяща детайли относно това какви стъпки трябва да измине инвеститорът, за да стартира PV проекти, във всяка от 12-те страни-участнички.

В резултат на това на по-следващ етап от проекта ще бъдат изготвни съвети и препоръки за подобряване на регулаторната рамка, намаляване на административната тежест, ускоряване и облекчаване на процесите. Изготвените мерки ще бъдат представени на семинари във всяка отделна страна, които ще започнат от септември 2010 г.

Крайната цел на проекта е да се преодолеят административните бариери пред PV индустрията. Вместо това трябва да се създадат ефективни правно-административни процедури.

12-те страни-участнички в проекта включват България, Чешката република, Франция, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Словения, Испания, Нидерландия, и Великобритания.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*