Европа ни пита за качеството на питейната вода

Европейската комисия започва публична консултация относно политиката на ЕС за питейната вода. Целта е да се потърси къде могат да бъдат направени подобрения. Консултацията е конкретен отговор на кампанията Right2Water, първата успешна европейска гражданска инициатива.

Въпросите обхващат области като настоящото ниво на качество на питейната вода, основните заплахи за питейната вода, нуждите от информация на гражданите и евентуалните допълнителни действия, които могат да бъдат предприети на равнище ЕС.

water-290206_640
Снимка: Mcability, CC-1.0

Резултатите от консултацията следва да осигурят по-добро разбиране за мнението на гражданите и заинтересованите лица за това какво е необходимо да се направи за подобряване на снабдяването с питейна вода с високо качество.

„Осигуряването на безопасна питейна вода с добро качество в целия ЕС е голямо постижение на европейското законодателство,“ коментира европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник. „Трябва обаче да обърнем внимание на бъдещите предизвикателства и на повдигнатите в тази европейска гражданска инициатива въпроси. Това означава да продължим диалога с гражданите и да се вслушваме в очакванията на потребителите и други заинтересовани лица при изготвянето на законодателство на ЕС за питейната вода в бъдеще.“

Консултацията за питейната вода е отворена до 15 септември 2014 г. Резултатите ще бъдат използвани в процеса на размисъл относно необходимостта от подобрения в директивата на ЕС за питейната вода.

В допълнение към консултацията Комисията скоро ще започне и структуриран диалог със заинтересованите лица, насочен към прозрачността в сектора на водоснабдяването. Това е друго действие в резултат на европейската гражданска инициатива.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*