Биологични въглища подобряват почвата

Проектът REFERTIL ще доведе до намаляване на използването на минерални торове и интензивни химикали в селското стопанство

REFERTIL
Експериментите с биологични въглища при отглеждане на селскостопански продукти са обнадеждаващи (снимка: REFERTIL)

Всички знаем колко важно за живота на нашата планета е намаляването на въглеродния отпечатък. Въпреки това много често не осъзнаваме значителната вреда, до която води неустойчивото управление на битовите, селскостопанските и производствените отпадъци.

Проектът REFERTIL, финансиран по програма за иновации на Европейския съюз, е насочен подобряване на съществуващите системи за обработка на биологични отпадъци и възстановяване на хранителни вещества. Основните му цели са производство на висококачествени и безопасни биологични въглища и компост продукти, както и намаляване използването на минерални торове и интензивни химикали в селското стопанство.

Биологичните въглища – порест въглен, който може да бъде или на растителна основа или от животински кости – помагат на почвите да задържат хранителни вещества и вода, а също и въглерод. Тези на растителна основа действат като подобрител на почвата, а биологичните въглища от кости на животни (ABC) са органична тор.

Резултатите от проекта ще подобрят капацитета на „трите R” – Reduce-Reuse-Recycle (Редуцирай-Използвай отново-Рециклирай) при преработване на органичните отпадъци от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Очакваните ефекти са от засилване на екологичната и икономическа устойчивост на производството на хранителни култури до значително намаляване на въглеродния отпечатък и намаляване на климатичните промени.

Координатор на проекта е Швеция, като в него са ангажирани още развойна компания от Унгария и партньори от Дания, Германия, Италия, Испания, Ирландия, Нидерландия, Обединеното кралство и Словения.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*