Франция изготви финансов план за енергиен преход

Франция е изгготвила план с данъчни облекчения и нисколихвени заеми за подобряване на изолацията на сградите и увеличаване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници. ВЕИ трябва да осигурява 40 процента от електроенергията на страната до 2030 г., предвижда този план.

Държавата ще предостави финансова помощ за граждани и фирми, както и проекти на местните власти, в размер на общо 5 милиарда евро, обявиха министърът на енергетиката и околната среда Сеголен Роаял и министърът на финансите Мишел Сапин. „С този план ще се опази околната среда и ще създадат работни места“, каза Роял.

solar-up

Възобновяемата енергия в момента възлиза на 14% от общия електроенергиен микс на Франция.

Собствениците на жилища ще имат право на приспадане на 30 процента от разходите за топлинна изолация от облагаемия си доход, с максимум от 16 000 евро на семейство. Правителството ще опрости достъпа до безлихвени заеми за ремонти.

Обществената инвестиционна банка BPI ще създаде гаранционен фонд, разпределян от търговските банки между малките и средните фирми, специализирани в полагането на топлоизолация и изграждане на инсталации за възобновяема енергия.

„Енергийният преход е една дългосрочна инвестиция, но това е печеливша инвестиция и следователно ще намери финансиране“, каза Сапин.

Правителството ще облекчи възможностите за участие на хората в схеми за дялово участие в инсталации за възобновяема енергия като вятърни турбини и слънчеви централи, които се намират в близост до домовете на тези хора. По-малките проекти за възобновяема енергия пък ще се финансират със „зелени облигации“.

За да се подкрепят инвестициите на местните власти, държавата и държавната финансова институция Caisse де Depots (CDC) ще осигурят 5 милиарда евро във вид на заеми при ниски лихвени проценти.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*