70% от битовите отпадъци в ЕС трябва да се рециклират към 2030 г.

Европейците ще трябва да рециклират 70 процента от битовите си отпадъци и 80 на сто от отпадъците си от опаковки през 2030 г. Това предложи Европейският съюз миналата седмица, борейки се за намаляване на количеството отпадъци, произвеждани от неговите 500 милиона граждани.

Насърчаването на по-екологично чиста икономика отдавна е приоритет за Европейския съюз. Пактът смята, че това ще постави обединението на 28 различни страни на стартовта точка на пътя към устойчив растеж след окончателното излизане от финансовата криза.

„Ако искаме да отанем конкурентни, трябва да можем да извлечем най-доброто от ресурсите, с които разполагаме, а това означава рециклирането и пускането им обратно в продуктивна употреба, вмсето рзаряването им в депото за отпадъци“, каза Янез Поточник, комисар по околната среда на ЕС.

recycle

До 2025 г. трябва да бъде въведена забрана за изпращането на отпадъци, които поделжат на рециклиране, на депото, настоява ЕК. Става дума за такива като хартия и пластмаса. С 30 процента трябва да намалее количеството на храната, която се изхвърля.

Предложенията се основават на настоящата цел на ЕС за рециклиране на половината от общия обем боклук в ЕС до 2020 г. Ала засега държавите-членки изостават от заложените в този план цели. През 2012 г. страните от ЕС са рециклирали само 27 процента от своите битови отпадъци. Над една трета е пратена в депата, според данни на Евростат.

ЕС преразглежда своята 10-годишна стратегия за насърчаване на растежа и намаляване на емисиите на парникови газове с една пета до 2020 г. Предложението е да се въведат нови цели за ефективно използване на суровините.

„Ние вече сме постигнали голям напредък в посока увеличаване на рециклирането и намаляване на депонирането през последното десетилетие“, заяви Поточник.

Германия е била най-близо до постигане на целта от 50 процента през 2012 г., рециклирайки47% от отпадъците си. Е на другия край на палитрата, погребвайки в депата 99 процента от своя боклук.

Сега предложенията чакат благословията на новоизбрания Европейски парламент и националните правителства, преди да станат закон.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*