Европейска рамка ще осигури сравнимост на еко-показателите на сградите

Снимка; yazmin, CC-1.0

Европейската комисия прие серия от нови предложения, които имат за цел намаляване на въздействието на новите и обновените сгради върху околната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност и подобряване на наличната информация за екологосъобразността на сградите. Очаква се те да донесат ползи за:

  • околната среда — почти половината от крайното потребление на енергия и от добиваните материали и около една трета от потреблението на вода в ЕС са свързани със строителството и използването на сгради;
  • строителния сектор — европейският строителен сектор създава почти 10% от БВП и осигурява работа на 20 млн. души;
  • обитателите на сгради — устойчивите сгради са по-евтини за експлоатация и поддръжка и оказват положително въздействие върху своите обитатели по отношение на здравето и благополучието.
Снимка; yazmin, CC-1.0
Снимка; yazmin, CC-1.0

„Говорим много за енергийната ефективност на сградите, но трябва да обръщаме внимание и на по-общата картина“, Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник. „По-добрата информация за обществеността относно екологосъобразността на сградите е сигурен начин за подобряване на техните цялостни характеристики. Това е добре за околната среда, добре е за здравето на хората, както и за техните портфейли“.

Когато се строят, използват или разрушават сгради, това често оказва значително въздействие върху околната среда. Въпреки че през последните години в ЕС бяха постигнати забележителни подобрения в областта на енергийната ефективност, има много малко налична информация за цялостната екологосъобразност на сградите. Проучвания показват, че 79% от домакинствата в Европа искат да имат възможност да вземат предвид екологичните аспекти, когато наемат или купуват недвижим имот. Въпреки това по-малко от 1% от сградите в Европа са оценени в това отношение.

Благодарение на новите предложения архитектите, производителите на строителни продукти, строителите и всички, които искат да наемат или купят сграда ще имат достъп до по-добра информация за аспектите, свързани с околната среда и здравето. Въздействията върху околната среда на различните варианти при проектиране, строителство, използване и разрушаване ще могат да се сравняват по-лесно, което от своя страна ще доведе до увеличаване на стимулите за строителство на устойчиви сгради в ЕС.

Комисията ще разработи заедно със заинтересованите лица и националните органи рамка с ограничен брой показатели за оценка на екологосъобразността на сградите. Целта е да се осигури инструмент, който да се използва в цяла Европа както от частните лица, така и от публичните органи. Според резултатите от обществена консултация през миналата година, подобна рамка ще бъде важна стъпка за увеличаване на търсенето и предлагането на по-екологосъобразни сгради.

Ще бъдат предприети и мерки за пряко подобряване на екологосъобразността на сградите. С новите предложения ще се улесни рециклирането на отпадъци от строителство и разрушаване и повторната им употреба при строеж или обновяване на сгради. По този начин по-малко отпадъци ще се озовават в депата за отпадъци и ще са необходими по-малко използвани за пръв път материали.

С инициативите и със съобщенията за отпадъците и кръговата икономика, екологичните работни места и екологичния план за действие за МСП, които Комисията също публикува днес, се обновява програмата за ресурсна ефективност за идните години.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*